facebook RSS # #

20.10.2019 22:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-18 15:48       aktualizacja: 2019-03-18 15:50       ODPADY
  A A A

Rodzinne śmieci. Sopot podnosi stawki za odbiór śmieci; bez zmian tylko dla wielodzietnych

Rodzinne śmieci. Sopot podnosi stawki za odbiór śmieci; bez zmian tylko dla wielodzietnych
Fot. UM Sopot
Sopot podnosi stawki za odbiór śmieci - na najbliższej sesji Rady Miasta rekomendowane będzie podniesienie opłaty ryczałtowej z 14 na 18 zł. za mieszkańca. Według szacunków magistratu, w porównaniu do obecnie obowiązującej opłaty nowe stawki spowodują  wzrost kosztów ponoszonych przez gospodarstwo domowe średnio o ok. 29 proc.

Ze zmiany opłat wyłączone będą rodziny wielodzietne, które obecnie płacą stawkę ryczałtową na poziomie 30 zł.

Sopot tłumaczy, że zmuszony jest podnieść stawki ze względu na szereg czynników: konieczność zbilansowania systemu, ustawowy wymóg podniesienia płacy minimalnej, coraz większe koszty zagospodarowania odpadów, rosnące koszty utrzymania taboru wraz z wymianą starych pojazdów na ekologiczne oraz konieczność wprowadzenia kolejnej frakcji, tzw. BIO.

Miasto przypomina, że obowiązujące w Sopocie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych obowiązują od 14 czerwca 2013 r.

"Od tego czasu nastąpiły znaczne zmiany na rynku gospodarki odpadami. Przede wszystkim wzrosły koszty transportu, koszty wynagrodzeń oraz koszty utylizacji odpadów i opłat środowiskowych. Jednocześnie spadły ceny skupu makulatury, szkła i plastiku" - głosi komunikat sopockiego magistratu.

Miasto wylicza, że w 2016 roku za tonę papieru ZOM otrzymywał 210,68 zł. zaś w 2018 roku ta cena wynosiła jedynie 102 zł.; za szkło w 2016 roku - 59,40 zł, a w 2018 - już tylko 55 zł.; podobnie tworzywa sztuczne - tona w 2015 roku to -75,50 zł a w 2018 - 68 zł.

"W roku 2019 nastąpił wzrost opłaty środowiskowej, która ma wpływ na cenę utylizacji odpadów. Ta tzw. opłata środowiskowa (marszałkowska) jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeszcze w 2013 r. jej wysokość wynosiła 115,41 zł za tonę odpadów niesegregowanych, w 2014 r. - 119,68 zł, w 2017 r. - 120,76 zł. W roku 2019 będzie 170 zł a od 2020 r. ma wynieść 270 zł/ tonę" - argumentuje miasto.

Sopot wskazuje też, że wzrost opłat za odbiór odpadów nastąpił również w innych gminach np. w Kartuzach o 65 proc., Rumii - 36 proc., Tarnobrzegu - 100 proc., Łodzi - 85 proc.

Jednocześnie, jak podkreśla miasto, w ramach wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Sopotu mieszkańcy mają zapewniony bez ograniczeń odbiór odpadów zmieszanych i zielonych, wysegregowanych: makulatury, szkła, plastiku, opakowań wielomateriałowych. Ponadto, raz w roku każdemu właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do przekazania 1 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających odpadów niebezpiecznych; raz w miesiącu istnieje możliwość, w ramach tzw. "wystawek", pozbycia się odpadów wielkogabarytowych; od 2016 roku mieszkaniec może zgłosić nieodpłatny odbiór (bezpośrednio z mieszkania) sprzętu AGD i RTV (powyżej 20 kg).

Dodatkowo na terenie miasta zainstalowano siedem specjalnych pojemników do zbierania: drobnego sprzętu elektronicznego, baterii i żarówek; na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego przekazania wysegregowanych odpadów, których nie wystawili w terminie, mogą również dostarczyć zużyte opony, odzież i tekstylia, sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Na terenie bazy ZOM funkcjonuje również punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych gdzie mieszkańcy mogą pozbyć się między innymi takich odpadów jak: resztki farb, lakierów, żywic, rozpuszczalników itp.; zbiorników po aerozolach i środkach dezynfekcji i dezynsekcji, baterii i akumulatorów, lamp fluorescencyjnych, resztek przepracowanych olejów itp. Dwa razy do roku organizowana jest objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych.

"W aptekach zbierane są przeterminowane leki. W placówkach oświatowych, w urzędzie i placówkach handlowych zbierane są zużyte baterie. W ramach systemu gospodarki odpadami Sopot zapewnia mieszkańcom pojemniki lub worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Z opłaty pokrywane są działania edukacyjne oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (tzw. dzikie wysypiska)" - informuje Sopot.

Projekt uchwały ws. podwyżki opłat został skierowany do prac w komisjach, tak by dokument mógł być procedowany na najbliższej sesji Rady Miasta.

Na podst. mat. informacyjnych Urzędu Miasta Sopotu

TAGI: ODPADY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25