facebook RSS # #

19.02.2020 14:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-15 11:39       aktualizacja: 2019-05-15 12:12       ODPADY
  A A A

Jak klasyfikować. RIO o klasyfikacji dochodów z egzekucji opłaty śmieciowej

Jak klasyfikować. RIO o  klasyfikacji dochodów z egzekucji opłaty śmieciowej
Fot. Fotolia
Dochody związane z egzekucją należności z tytułu opłaty śmieciowej powinny być klasyfikowane w rozdziale 90002 - uważa RIO w Szczecinie. Izba uspokaja jednak, że nie będzie kwestionować klasyfikacji w rozdziale 90026.

Z pytaniem o klasyfikacjię dochodów związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwrócił się do RIO prezydent Koszalina. 

W odpowiedzi Izba wyjasniła, że dochody związane z egzekucją należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być klasyfikowane w rozdziale 90002, co po pierwsze – w ocenie Izby – wynika z nazwy tego rozdziału ("Gospodarka odpadami komunalnymi" - red.), po drugie – pozwala na przejrzyste ujęcie wszystkich dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które to wydatki, zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.), obejmują również koszty obsługi administracyjnej tego systemu.

RIO przyznała jednak, że w rozporządzeniu dotyczacym klasyfikacji budżetowej wskazano w objaśnieniach do rozdziału 90002, iż w rozdziale tym w zakresie dochodów ujmuje się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. "Wobec powyższego, w toku prowadzonej działalności Izba nie będzie kwestionowała klasyfikowania dochodów związanych z egzekucją należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 90026" - zaznaczyła RIO.

Izba zwróciła przy tym uwagę na konieczność stosownego wyodrębniania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw (w tym przypadku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), zarówno w uchwale budżetowej, jak i przedkładanych celem zaopiniowania informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu, w szczególności w sytuacji zastosowania rozwiązania odmiennego od proponowanego przez Izbę. 

mp/
TAGI: FINANSE , ODPADY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25