facebook RSS # #

19.02.2020 15:41

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-08 10:37       aktualizacja: 2019-07-08 10:35       ODPADY
  A A A

300 mln zł na śmieci. NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków na usuwanie porzuconych odpadów

300 mln zł na śmieci. NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków na usuwanie porzuconych odpadów
Fot. PAP/A.Rybczyński
W poniedziałk, 8 lipca NFOŚiGW rozpoczał nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi. Do rozdysponowania jest 300 mln zł.

Program NFOŚiGW "Usuwanie porzuconych odpadów" kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do 80 proc. kosztów kwalifikowanych) lub pożyczki (do 100 proc. kosztów kwalifikowanych) pod warunkiem prawidłowo złożonego wniosku – w tym roku w terminie do 20 grudnia br.

Zgodnie z założeniami programu dotacje zarezerwowano dla przedsięwzięć realizowanych na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub samorządów, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Ponadto, podmiot prawnie zobowiązany do usunięcia odpadów lub remediacji nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.
 
Na lata 2019-2026 przewidziano wydatkowanie do 300 mln zł. Pieniądze te mają przełożyć się na ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. Podpisywanie umów o dofinansowanie planowane jest do końca 2023 r.
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25