facebook RSS # #

12.12.2018 05:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2013-07-05 14:31       aktualizacja: 2013-07-05 16:56       ŚRODOWISKO
  A A A

Klimat dla powiatów. Programy wspierające termomodernizację adresowane do najuboższych

Klimat dla powiatów.  Programy wspierające termomodernizację adresowane do najuboższych

W jaki sposób samorządy mogą udzielić wsparcia gospodarstwom domowym mającym problemy z terminowym płaceniem rachunków za energię i zakupem paliwa opałowego?


- Nie sztuką jest dopłacanie z kasy państwowej do rachunków, ale ich obniżenie poprzez bardziej efektywne korzystanie z energii. Leży to zarówno w interesie osoby ubogiej, której nie stać na opłacenie rachunków, jak też w interesie całego społeczeństwa – mówi Agnieszka Tomaszewska z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.


Ubóstwo energetyczne to bowiem poważny problem obejmujący swoim zasięgiem coraz większy obszar Europy. Wbrew pozorom nie dotyczy on jedynie krajów ubogich, ale również tych bogatych – Francji, Belgii, Niemiec, Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii, gdzie szeroko zajmowano się nim m.in. w ubogim regionie Kornwalii.


Problem ubóstwa energetycznego w znacznym stopniu dotyka również Polski. Według badań przeprowadzonych na podstawie danych GUS z 2008 roku, ponad 40% gospodarstw domowych w naszym kraju przeznacza na cele grzewcze więcej niż 10% dochodów i właśnie ta grupa narażona jest najbardziej na problemy związane z ubóstwem energetycznym.


Zagrożone są gospodarstwa domowe emerytów i rencistów, gospodarstwa jednoosobowe oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Inne badania pokazują jak bardzo polskie gospodarstwa domowe są wrażliwe na podwyżki cen energii – co również jest istotną przyczyną występowania ubóstwa energetycznego. Aby temu przeciwdziałać, poza centralnymi ustaleniami, niezmiernie istotne są działania regionalne i lokalne.


W publikacji "Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna – analiza problemu i rekomendacje", wydanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, znaleźć można wyjaśnienie czym jest ubóstwo energetyczne oraz informację na jaką skalę występuje w naszym kraju i w całej Europie.


Pokazano, w jaki sposób poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych może wpływać na zmniejszenie opisanego zjawiska, a także podano wiele przykładów programów wdrażanych w krajach Unii Europejskiej uwzględniających pomoc odbiorcom wrażliwym, czyli potencjalnie zagrożonym ubóstwem energetycznym, poprzez działania zwiększające efektywność energetyczną.


Doskonałym przykładem jest opisany w publikacji przypadek Danii, gdzie efektywność wykorzystania energii jest jednym z wiodących tematów polityki i biznesu. Dzięki działaniom podejmowanym już od lat 70. ubiegłego wieku obecnie problem ubóstwa energetycznego w kraju tym nie występuje.


W obniżaniu rachunków pomogą programy z zakresu efektywności energetycznej, w tym wspierające termomodernizację budynków oraz programy przewidujące wsparcie do wymiany systemu ogrzewania i sprzętów gospodarstwa domowego na bardziej wydajne energetycznie. Aby mogło to jednak mieć miejsce, potrzebne są programy wsparcia adresowane do najuboższych, a nie tylko do tych, którzy mają odpowiednio wysoką zdolność kredytową, aby mogli sobie pozwolić na taką inwestycję.


Przykładem takich działań są projekty Community Energy Plus, kornwalijskiej organizacji charytatywnej, która od 2001 roku przez 10 lat przeprowadziła na rzecz ubogich rodzin ponad 22000 inwestycji termomodernizacyjnych oraz wymiany źródeł ciepła.


Zdaniem autorów publikacji w podobny sposób na kwestię wsparcia dla odbiorcy wrażliwego powinno się patrzeć w Polsce. W przeważającej większości działania te mogą być wdrażane regionalnie i lokalnie.


 -W Polsce szczególnie zainteresowane tego rodzaju działaniami powinny być centra lub domy pomocy społecznej działające w każdej gminie lub powiecie w Polsce - mówi dr Wojciech Szymalski, koordynujący w InE projekt „Dobry klimat dla powiatów”.


Należy zauważyć, że ubóstwo energetyczne traktowane jest w Unii Europejskiej coraz poważniej. Mimo że brakuje na razie dokumentów i strategii wprost poświęconych jego zapobieganiu i zwalczaniu, to w licznych aktach prawnych – pośrednio związanych z tematem – problem ten jest odnotowywany.


W najnowszej dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej zauważa się potrzebę realizowania działań oraz wprowadzania instrumentów finansowych zachęcających i umożliwiających inwestycje w efektywność energetyczną, co pomoże zmniejszyć ubóstwo energetyczne1. Zachęca się też państwa członkowskie, aby w obowiązkach i realizowanych działaniach, celem których jest oszczędzanie energii, uwzględniać aspekty społeczne m.in. poprzez priorytetowe wdrażanie części środków przeznaczonych na efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych będących w stanie ubóstwa energetycznego oraz w lokalach socjalnych2. Odpowiednia promocja efektywności energetycznej powinna być również jednym z istotnych działań na poziomie gminy, czy powiatu.


Całą broszurę można znaleźć tutaj: http://chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/_2013_pliki/05/ubostwo_energetyczne_ine.pdf


Dodatkowe Informacje na temat broszury oraz efektywności energetycznej można uzyskać:


Instytut na rzecz Ekorozwoju


ul. Nabielaka 15/1


00-743 Warszawa


Tel: (00-48) 22- 851 04 02


www.ine-isd.org.pl


www.chronmyklimat.pl


Przypisy:


1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.


2. Art.7.i 7a dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.


Źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju


www.ine-isd.org.pl


ARTYKUŁ SPONSOROWANY Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i artykułów sponsorowanych


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25