facebook RSS # #

25.04.2018 18:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-17 16:05       aktualizacja: 2017-02-22 09:31       ŚRODOWISKO
  A A A

Wsparcie JST. NFOŚiGW dofinansuje samorządom przedsięwzięcia chroniące ziemię

Wsparcie JST. NFOŚiGW dofinansuje samorządom przedsięwzięcia chroniące ziemię
Fot. Fotolia
Od 1 marca samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Ochrona powierzchni ziemi”. NFOŚiGW ma na ten cel ponad 150 mln zł.

W ramach części pierwszej programu „Rekultywacja terenów zdegradowanych” wsparcie finansowe mogą uzyskać przedsięwzięcia przywracające wartość użytkową i przyrodniczą terenom zniszczonym przez działalność człowieka.

Dofinansowanie może przyjąć formę dotacji obejmującej do 80 proc. kosztów kwalifikowanych lub pożyczki wynoszącej do 100 proc. kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego.

Natomiast w ramach części drugiej programu „Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura” dofinansowanie w formie pożyczki mogą uzyskać przedsięwzięcia wymienione w szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. W przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW wygenerowany przy użyciu Generatora skrócony wydruk wniosku i oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Zgłoszenia będą poddawane ocenie na bieżąco, a o jej wyniku wnioskodawcy będą informowani pisemnie.
Termin składania wniosków upłynie 15 grudnia lub po wyczerpaniu środków.

Wartość alokacji w przypadku bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 82 mln zł, a dla zwrotnych form do 68 mln zł.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/.

Źródło: NFOŚiGW
dap/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25