facebook RSS # #

11.12.2019 16:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-14 14:45       aktualizacja: 2017-06-14 15:04       ŚRODOWISKO
  A A A

Recykling pod lupą. GIOŚ: średnio 8 na 10 gmin narusza wymagania ochrony środowiska

Recykling pod lupą. GIOŚ: średnio 8 na 10 gmin narusza wymagania ochrony środowiska
Fot. Fotolia
Średnio 8 na 10 gmin narusza wymagania ochrony środowiska - wynika z danych Głównego Inspektora Ochrony środowiska, do których dotarł serwis Samorządowy PAP. Kontrolą objęto 10 proc. gmin z każdego województwa. Naruszenia dotyczyły m.in. nieosiągania wymaganych poziomów recyklingu.

W 2016 r. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska sprawdzili jak gminy przestrzegają przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz jak funkcjonują regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Kontrolą objęto łącznie 265 gmin i związków międzygminnych.  

Jak poinformowała Serwis Samorządowy PAP Milena Moryson-Kowalska, rzecznik GIOŚ, w 207 kontrolach stwierdzono naruszenia przepisów ochrony środowiska oraz inne nieprawidłowości. Dotyczyły one m.in. nierzetelnego sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  

Przy czym, jak podkreśla Moryson-Kowalska, wyniki kontroli pokazują, że w ciągu czterech lat obowiązywania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, nastąpił dostrzegalny postęp w jego organizacji. „Jeszcze w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu (papieru, metali i tworzyw sztucznych)  nie osiągnęło 38 proc. gmin, ale już w 2015 r. nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły tylko 3,5 proc. samorządów" - podkreśliła rzecznik GIOŚ.  

Zdaniem Tomasza Stysia, eksperta w dziedzinie gospodarki odpadami z Instytutu Sobieskiego dane z kontroli GIOŚ w gminach potwierdzają ogólny trend - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku komunalnych odpadów surowcowych rośnie z roku na rok. 

Ekspert przypomniał jednak, że według danych resortu środowiska w 2015 r. poziom recyklingu wyniósł w Polsce 26 proc. i wzrósł w stosunku do 2014 r. tylko o 0,7 proc. Jego zdaniem wciąż otwarte pozostaje więc pytanie o możliwość realizacji przez Polskę celów recyklingowych w 2018 r. - 30 proc., w 2019 r. - 40 proc. i 2020 r. - 50 proc.

„W tym kontekście za kluczowe należy uznać dane za 2016 r. Okaże się bowiem, czy dotychczasowa dynamika jest wystarczająca, żeby osiągać wzrost konieczny w latach 2018 - 2020, czyli o 10 punktów procentowych rok do roku" - podkreślił Styś.  

W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Poziomy te mogą jeszcze wzrosnąć ze względu na toczące się na forum Unii Europejskiej prace nad gospodarką o obiegu zamkniętym. Nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Jednym z elementów, który ma poprawić te wskaźniki oraz podnieść jakość zbieranych surowców wtórnych jest Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od 1 lipca br. we wszystkich gminach w kraju zaczną obowiązywać jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów. Od tej pory mieszkańcy będą je dzielić na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego - szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne - biały i szkło kolorowe - zielony pojemnik/worek), żółtego - metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego - odpady ulegające biodegradacji.


Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-06-16 10:40:43
kij: Gmina tu nie jest do niczego potrzebna i wpływ na poziom segregacji ma żaden, bowiem wszystkie zebrane odpady muszą trafić do Regionalnych instalacji. Rola gminy sprowadza się do zebrania opłat, odłoszenia przetargu na transport od mieszkańca do RIPOKa,zapłacenia za to wybranej firmie która większość opłaty przekaże dla tej regionalnej instalacji.Zadnego wpływu na sposób segregacji w tejże instalacji gmina nie posiada. I dzisiejsze chore rozwiązanie przewiduje nawet kary dla gminy jeżeli w tejże intalacji nie uzyska się właściwego poziomu recyklingu. TO NIE POWINNO BYĆ ZADANIE GMINY W ŻADNYM ZAKRESIE.
W cywilizowanych krajach zachodu odbiór odpadw organizują ci , którzy posiadają takie instalacje i to bez tych zbędnych przetargów i to ich można rozliczać z poziomu odzysku surowców wtórnych, bo tylko oni mają na to wpływ , a nie Bogu winna jakaś tam gmina ???

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25