facebook RSS # #

23.06.2018 11:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-02 16:05       aktualizacja: 2017-08-03 14:22       ŚRODOWISKO
  A A A

Przepis na odór

Przepis na odór
Fot. Fotolia
Minister Środowiska udzielił Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska upoważnienia do opracowania i prowadzenia procesu legislacyjnego projektu tzw. ustawy antyodorowej.

Jak podkresla rzecznik GIOŚ Milena Moryson-Kowalska główny inspektorat, przy opracowywaniu projektu ustawy uwzględni opinie zespołu doradców, składającego się między innymi z przedstawicieli nauki, (który został już powołany) oraz rozwiązania przyjęte w Kodeksie dobrych praktyk (https://www.mos.gov.pl/srodowisko/uciazliwosc-zapachowa/) oraz podejmie wszelkie możliwe działania, aby problem uciążliwości zapachowych rozwiązać. 

W związku z postępem w zakresie monitorowania i technologii, inspekcja ochrony środowiska zamierza bazować na projekcie ustawy sprzed 10 lat i uwzględnić w swoich pracach szereg nowych rozwiązań, w zakresie określania i oznaczania przekroczeń w ramach uciążliwości zapachowych. 

Głównym założeniem projektowanej ustawy - potocznie zwanej „antyodorową” - będzie wzmocnienie i wyposażenie organów samorządu terytorialnego, w szczególności organów gmin, w instrumenty prawne pozwalające na przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej.

Obecnie wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, ma ograniczone możliwości. Może jedynie w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej podjęcie działań zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska). Może nałożyć obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego lub zastosowania kurtyn przeciwodorowych, a także zastosowania dezodoryzacji obiektu stwarzającego negatywne odczucia zapachowe.

GIOŚ zapowiada, że projekt nowej ustawy będzie szeroko konsultowany ze stroną społeczną, a także z przedsiębiorcami, których działalność wpływa na stan środowiska i wiąże się z emisjami zapachu.

Tylko w ubiegłym roku organy inspekcji ochrony środowiska rozpatrzyły ponad 1 tysiąc skarg, które dotyczyły uciążliwości zapachowej. Najwięcej skarg dotyczyło m.in. eksploatacji oczyszczalni ścieków, wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz nieprzestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

Skargi dotyczyły ponadto: ferm zwierząt, zakładów przemysłowych, składowisk odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami.

Prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza nie obejmuje zagadnień z zakresu przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, pozostawiając poszczególnym państwom członkowskim dowolność działania.

Czytaj także: Resort środowiska uzgadnia metodykę oceny zapachowej jakości powietrza 

mp/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-03 10:05:01
wszystko do gmin: Dlaczego znowu Wójt, a może jednak Starosta zgodnie z art. 362 p.o.ś.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25