facebook RSS # #

23.06.2018 12:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-02 12:00       aktualizacja: 2017-08-02 12:13       ŚRODOWISKO
  A A A

Eko-edukacja. NFOŚiGW przeznaczy 36 mln zł na edukację ekologiczną

Eko-edukacja. NFOŚiGW przeznaczy 36 mln zł na edukację ekologiczną
Fot. Fotolia
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił trzy konkursy dot. edukacji ekologicznej. Pierwszy nabór ruszy już 21 sierpnia; łącznie w puli jest 36 mln zł.

Jak poinformował NFOŚiGW, w ramach trzech naborów z programu priorytetowego Edukacja ekologiczna o wsparcie mogą ubiegać się przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Fundusz dofinansuje wydawnictwa prasowe, ekologiczne centra edukacyjne oraz programy aktywnej edukacji.

Najdłużej, bo od 21 sierpnia do 27 grudnia 2017 r., przyjmowane będą wnioski na pomysły dotyczące wydawnictw prasowych, które w całości poświęcone muszą być ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Na ten cel zarezerwowano 2 mln zł dotacji i 600 tys. zł pożyczek.

Beneficjentami działania mogą być zarejestrowane na terenie kraju osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W terminie 1-22 września 2017 r. zgłaszać będzie można natomiast projekty w zakresie wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontu i rozbudowy centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. O wsparcie w tym zakresie mogą ubiegać się m.in.: instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i jednostki samorządu terytorialnego. Budżet tego naboru to 15 mln zł dotacji oraz 1,7 mln zł pożyczek.

Ostatni z naborów w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna dotyczy programów aktywnej edukacji, które powinny być prowadzone w oparciu o zajęcia terenowe służące do pozyskiwania informacji niezbędnej w kolejnych etapach realizacji programu edukacyjnego. Chodzi o takie formy działań jak np.: warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne czy aplikacje mobilne.

Ten nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych, które zamierzają realizować swoje pomysły z jednym z partnerów takich jak: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub uczelnie wyższe.

Jak podkreślono w komunikacie NFOŚiGW, partnerzy ci powinni dysponować bazą edukacyjną, a dodatkowym warunkiem przygotowywanego przedsięwzięcia musi być jego charakter ponadregionalny, czyli zapewnienie możliwości udziału odbiorców z co najmniej dwóch województw.

Tutaj na wnioski NFOŚiGW czeka od 1 do 15 września; do rozdysponowania będzie 15 mln zł w formie dotacji i 1,7 mln zł w formie pożyczek.

kic/

Szczegóły naborów w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna

 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-03 08:11:09
...: Straciliśmy dużo czasu... samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/17299/Niech-TVP-ekoedukuje... Stracimy też dużo pieniędzy na drukowanie ulotek, które będą zapychać sita w fabrykach śmieci ze śmieci, fabrykach o 10 procentowej efektywności odzysku zwanych RIPOK-ami...

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25