facebook RSS # #

18.06.2018 02:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-18 13:17       aktualizacja: 2017-08-18 13:40       ŚRODOWISKO
  A A A

In-house w Gdańsku. Wiceprezydent Gdańska o korzyściach ze stosowania in-house w odpadach

In-house w Gdańsku. Wiceprezydent Gdańska o korzyściach ze stosowania in-house w odpadach
Fot. UM Gdańsk
Mniej więcej jedna trzecia kraju boryka się z problemem monopoli na rynku odpadów - mówi Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska. Miasto jest jednym z pierwszych, które zdecydowało się na zastosowanie trybu in-house.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która rozszerzyła katalog przypadków, w których gmina może udzielić zamówienia publicznego kontrolowanej przez siebie spółce w trybie z wolnej ręki. Spółka musi jednak spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest to, aby co najmniej 90 proc. jej przychodów z działalności podstawowej dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę. Tryb udzielania zamówienia stanowi zamówienie in house.

Z Piotrem Grzelakiem, zastępcą prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej rozmawiamy m.in. o korzyściach ze stosowania tzw. zamówień wewnętrznych.  

PAP: - Gdańsk, jako jedno z pierwszych dużych miast w Polsce, zdecydował się na in-house w gospodarce odpadami. Skąd ta decyzja? Media pisały, że dzięki in-house miejska spółka w Gdańsku zatrudni 70 pracowników.

Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska:
-  Miejsca pracy są istotne, ale to korzyść dodatkowa. Czy w sektorze prywatnym, czy publicznym, te stanowiska funkcjonują, bo wynikają z potrzeby odbierania odpadów. Dzisiaj mamy sytuację monopolistyczną na rynku. Mniej więcej jedna trzecia kraju boryka się z tym problemem. Zgodnie z naszymi badaniami składane oferty są racjonalne i oparte o rzeczywiste koszty. Jest to jednak sytuacja ryzykowna dla samorządu. Może, chociaż nie musi, skończyć się to w przyszłości wykorzystaniem tego monopolu przy składaniu nowych ofert w następnych przetargach.

Tak ten system u nas się ukształtował. W związku z tym uznaliśmy, że dobrze by było, aby przynajmniej w jednym z sześciu sektorów była inna spółka, aby stworzyć pewną konkurencję. Pozwoli to uniknąć opisanej wyżej hipotetycznej sytuacji, i tym samym zminimalizować ryzyko zawyżonych ofert. To jest główny cel - stabilizacja systemu pod względem ekonomicznym.

PAP: W jaki sposób gdański samorząd przygotowuje się do wprowadzenia in-house?


P.G.: Jak już mówiłem, przygotowujemy to wdrożenie w ramach jednego z sześciu sektorów funkcjonujących w Gdańsku. Utworzymy specjalną spółkę na potrzeby odbioru odpadów, która zacznie obsługiwać jeden sektor od 1 kwietnia 2018 roku. Nie dysponujemy własnym podmiotem z branży gospodarki odpadami, który by spełniał wymogi do zaleceń in-house, dlatego powstaje nowa spółka miejska.

PAP: Potrzeba aż tyle czasu do uruchomienia in-house?


P.G.:
Rozporządzenie ministra środowiska, dające samorządom możliwość wprowadzenia in-house, weszło w życie dopiero w styczniu bieżącego roku. W ramach rozporządzenia resortu wprowadzono duże zmiany w zakresie segregacji odpadów. Apelowaliśmy do ministerstwa o to, by dać samorządom okres przejściowy na wprowadzenie w życie tych zmian. Udało się, pan minister Sławomir Mazurek przystał na to, aby w rozporządzeniu znalazło się vacatio legis związane z dotychczasowym funkcjonowaniem umów na wywóz odpadów.

U nas pierwsza z tych umów kończy się ostatniego dnia marca 2018 r. Innymi słowy wprowadzenie in-house w jednym sektorze połączymy z wdrożeniem w nim zmian dotyczących segregacji odpadów, wprowadzonych  również przez resort środowiska.

Rozmawiał Jacek Sądej

Czytaj także: UZP wydał opinię prawną nt. stosowania zamówień wewnętrznych

W niezamieszkałych nieruchomościach bez zleceń in-house

mp/  
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25