facebook RSS # #

18.06.2018 07:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-21 15:25       aktualizacja: 2017-08-23 14:31       ŚRODOWISKO
  A A A

Uchwałą w smog. Zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego

Uchwałą w smog. Zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego
Fot. Fotolia
Część podwarszawskich gmin chce, aby nowa uchwała antysmogowa zakazała stosowania paliw stałych na Mazowszu - poinformował Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  

W piątek, 18 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego. Jak poinformował Marcin Podgórski z urzędu marszałkowskiego, najwięcej uwag i postulatów, które mogli składać także mieszkańcy regionu, dotyczyło okresów przejściowych dla wymiany kotłów, zakazu stosowania poszczególnych rodzajów paliw oraz samych urządzeń grzewczych.

„Z jednej strony mamy dużo głosów, żeby terminy przejściowe skrócić, czyli żeby mieszkańcy korzystający z urządzeń grzewczych nisko sprawnych musieli je szybciej wymieniać. A z drugiej strony mamy głosy przeciwne, żeby te urządzenia funkcjonowały jeszcze dłużej niż to zaproponowaliśmy w projekcie. Oczywiście wiąże się to z kosztami, bo nie wszystkich będzie stać żeby ten wysiłek inwestycyjny ponieść w krótkim czasie" - zaznaczył Podgórki. 

Zgodnie z pierwszą wersją projektu uchwały antysmogowej właściciele urządzeń zainstalowanych przed 1 listopada 2017 r. będą mieli czas na dostosowanie ich do nowych wymogów. Kotły, które nie spełniają wymogów w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 (tzw. kopciuchy) będą mogły być eksploatowane do 31 grudnia 2022 r. Natomiast kotły, które spełniają wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według tej normy, będą mogły funkcjonować do 31 grudnia 2027 r. Użytkownicy kominków, pieców, nagrzewnic będą je mogli eksploatować do 31 grudnia 2022 r., chyba, że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu. 

Podgórski zwrócił uwagę, że duża część uwag dotyczyła samych urządzeń grzewczych, czyli tego jak one są klasyfikowane i czy faktycznie należy narzucać okresy przejściowe dla kotłów klasyfikowanych w III i IV klasie polskiej normy. „Pochylamy się nad tymi aspektami, widzimy, że zapisy zawarte w projekcie budzą pewnego rodzaju wątpliwości interpretacyjne. Dlatego staramy się je zmodyfikować tak, żeby były bardziej czytelne, ale też żeby odzwierciedlały kwestie faktycznego problemu, a przede wszystkim, aby przyczyniły się do osiągnięcia efektu ekologicznego" - zaznaczył Podgórski.

Projekt uchwały dopuszcza do eksploatacji instalacje, w których możliwie jest wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo. Uchwała dopuszcza także eksploatację instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania (w szczególności kotłów) pod warunkiem braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej.

Podgórski wskazał też, że jedną z najmocniejszych uwag zgłosiły samorządy Warszawy i okolicznych gmin postulując wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych. „Nad tą uwagą bardzo się pochylamy. [...] Natomiast wiadomo, że nie da się wprowadzić całkowitego zakazu używania paliw stałych z dnia na dzień. Potrzebny jest do tego pewien proces inwestycyjny, który w 100 proc. zabezpieczy wszystkich mieszkańców w inne nośniki energii" - ocenił dyrektor.

Według Podgórskiego okres przejściowy na wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych musiałby być odpowiednio długi, dlatego w jego ocenie lepsze są rozwiązania zastosowane w projekcie, które już w momencie wejścia w życie uchwały powodują, że efekt ekologiczny jest realizowany.

Planuje się, że uchwała antysmogowa dla woj. mazowieckiego wejdzie w życie 1 listopada 2017 r. Od tego czasu na Mazowszu ma obowiązywać zakazać spalania: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 proc. oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.


mp/          
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25