facebook RSS # #

23.06.2018 11:59

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-29 15:17       aktualizacja: 2017-08-29 15:23       ŚRODOWISKO
  A A A

Śmieci do reformy. Śląski marszałek apeluje o zmianę przepisów dot. gospodarki odpadami

Śmieci do reformy. Śląski marszałek apeluje o zmianę przepisów dot. gospodarki odpadami
Fot. Fotolia
O wprowadzenie surowszych kar za nielegalne składowanie odpadów i zmianę sposobu rozliczania firm z odebranych śmieci - zaapelował marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Marszałek województwa śląskiego wysłał na ręce wszystkich parlamentarzystów z regionu apel w sprawie zmian w przepisach, które umożliwią samorządom skuteczną walkę m.in. z nielegalnym składowaniem odpadów komunalnych.

Saługa zwrócił uwagę, że problem ten szczególnie dotyczy województwa śląskiego, w którym istnieje wiele tzw. terenów niekorzystnie przekształconych, będących spadkiem po wieloletniej intensywnej działalności przemysłowej i wydobywczej, a które ponownie stają się miejscem prowadzenia rabunkowej gospodarki, tym razem w kontekście gospodarowania odpadami.

„Kozłem ofiarnym pozostają samorządy, które zobligowane do wypełniania nieskutecznych przepisów prawa nie są w stanie zabezpieczyć interesów własnych wspólnot. To one ostatecznie pozostają z problemem groźnych lub niebezpiecznych odpadów, którymi muszą się zająć w zastępstwie po upadających czy zamykanych przedsiębiorstwach" - wyjaśnił marszałek.

W tej sytuacji marszałek zaproponował wprowadzenie wobec podmiotów zainteresowanych przetwarzaniem odpadów poza instalacjami obowiązkowego zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku.

Według niego warto też zastanowić się nad wprowadzeniem nowych administracyjnych kar pieniężnych oraz przepisów karnych dotyczących wykroczeń związanych ze składowaniem i magazynowaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. „Penalizacja takiego procederu byłaby jasnym i czytelnym sygnałem, jak traktowane będą działania, które w sposób ewidentny łamią normy prawne" - podkreślił marszałek.

Zwrócił przy tym uwagę na konieczność zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie rozliczeń pomiędzy gminami, a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne. Zamiast systemu ryczałtowego marszałek zaproponował wprowadzenie obowiązku rozliczania usługi odbierania i zagospodarowania odpadów w zależności od faktycznej ich ilości przekazywanej do instalacji.

„Całkowite wyeliminowanie odpadów z naszego otoczenia jest niezwykle trudne. Zbudowany system ich unieszkodliwiania wymaga uszczelnienia i korekty na bazie zdobytych przez nas doświadczeń. Musimy przywrócić mieszkańcom wiarę, że chciwość oraz nieuczciwe korzystanie z dobra wspólnego, jakim jest środowisko naturalne, spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem i nieuchronnymi konsekwencjami" - podkreślił w apelu marszałek.

mp/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25