facebook RSS # #

23.06.2018 12:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-01 13:17       aktualizacja: 2017-09-01 13:21       ŚRODOWISKO
  A A A

NFOŚiGW na zieleń. Dotacje z funduszu dla gmin zniszczonych przez wichury

NFOŚiGW na zieleń. Dotacje z funduszu dla gmin zniszczonych przez wichury
NFOŚiGW przeznaczy 20 mln zł na dotacje na odtworzenie m.in. parków, które ucierpiały w sierpniowych nawałnicach. Nabór wniosków ruszy 5 września.

Dotacje z funduszu będą przeznaczone na odtworzenie terenów zieleni, parków, ogrodów, małej infrastruktury turystycznej i siedlisk przyrodniczych. Doprecyzowując za NFOŚiGW, „nabór wniosków – w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Część 1 - Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo) dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych”.

W ogłoszonym naborze ważna jest lokalizacja przedsięwzięć, dla których przeznaczono wsparcie. Muszą być to tereny gmin umieszczonych w wykazach gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., stanowiących załączniki do Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547), oraz z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1583).

NFOŚiGW przyzna dotacje (do 100% kosztów kwalifikowanych) dla pięciu rodzajów przedsięwzięć. Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż.

O wsparcie na odtwarzanie publicznych terenów zieleni oraz alej drzew zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic, będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz stowarzyszenia JST. Pieniądze z funduszu na odtwarzanie zabytkowych parków i ogrodów, udostępnionych publicznie, które ucierpiały przez nawałnice, przeznaczyć będą mogły podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów.

Z kolei o dofinansowanie odtwarzania małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawa szlaków pieszych i rowerowych, na obszarach cennych przyrodniczo, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic będą mogły występować parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, JST i ich związki, stowarzyszenia JST i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe.

Parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe mogą także starać się o środki z NFOŚiGW na odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków na obszarach chronionych oraz urządzeń i obiektów służących ich ochronie, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic. Natomiast uczelnie wyższe oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki mogą przygotować wnioski o dotację na podjęcie niezbędnych działań na powierzchniach badawczych o charakterze przyrodniczym wraz z odtworzeniem urządzeń i aparatury badawczej, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic.

Nabór rozpoczyna się 5 września 2017 r. i potrwa do 30 marca 2018 r. lub do wyczerpania 20 mln zł alokacji.
Szczegóły, w tym wykaz gmin poszkodowanych:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/nabor---katastrofy-naturalne/

jmk/

Źródło: NFOŚiGW
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-04 22:31:23
bleeeeeeeeeeeee: Szkoda, że nikt z NFOŚiGW dokładnie nie kontroluje kompletnej dokumentacji, he he przetargowej, tj. jakie było zapytanie, jaka złożona oferta, hmmmmmmmmmm kto wygrał (może jakiś znajomy pracownika urzędu), co zostało wykonane i na jakim poziomie (czy widać zmianę na dobre.....?), no i co najważniejsze jakie faktury zostały wystawione.... Owszem. faktura na wysokość dotacji się zgadza...., a co z resztą faktór, kture opiewają na te rzeczy, które były w ofercie i kture wykonawca miał zrobic w kwocie dotaci, a mimo to wystawil fakture na gmine, gdzie zaraz otrzymał przelew kasiory. przykreeeeeeeee, zwlasza ze sra sie we własne ......

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25