facebook RSS # #

15.12.2018 07:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-01 15:16       aktualizacja: 2017-12-01 16:14       ŚRODOWISKO
  A A A

850 mln do wzięcia. Jest harmonogram konkursów w POIiŚ na 2017 r.

850 mln do wzięcia. Jest harmonogram konkursów w POIiŚ na 2017 r.
Fot. PAP/G. Michałowski
Resort rozwoju opublikował harmonogram przyszłorocznych konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko. "Chcemy rozdysponować 850 mln zł" – zapowiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik.

To pieniądze na inwestycje w obszarach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, w styczniu ruszy nabór, w którym duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się w sumie o 100 mln zł na inwestycje przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej.

W lutowym naborze w sumie 30 mln zł zostanie przeznaczonych na projekty dotyczące dobrych praktyk związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Chodzi np. o poprawę warunków hydrologicznych, utrzymanie lub odtworzenie właściwej struktury gatunkowej siedlisk. To także wprowadzanie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych. Z pieniędzy będą mogły skorzystać m.in. samorządy.

W harmonogramie na marzec przewidziano dwa nabory na łączną kwotę 320 mln zł. 200 mln zł trafi do samorządów i firm, które w ich imieniu gospodarują odpadami, na inwestycje zmniejszające ilość składowanych odpadów.

„Realizowane przedsięwzięcia będą sprzyjały praktycznemu zastosowaniu hierarchii sposobów postępowania z odpadami” – wyjaśnia MR.

O następne 120 mln zł będą mogły ubiegać się samorządy, które chcą przyczynić się do poprawy jakości środowiska na terenie miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez m. in. rekultywację na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów.

Na kwiecień zaplanowano konkurs, w którym 200 mln zł przeznaczono na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. W konkursie o środki mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst. Możliwe do sfinansowania inwestycje dotyczą m. in. sieci kanalizacji deszczowych, zbiorników wód opadowych lub likwidacji nieprzepuszczalnego podłoża.

W maju ruszą natomiast dwa konkursy, w których m.in. przedsiębiorcy, samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły się starać o fundusze na przebudowę i budowę nowej sieci ciepłowniczej.

„To działanie wpisujące się w walkę ze smogiem – jego celem jest likwidacja lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym, które są przyczyną tzw. niskiej emisji” – zaznacza MR. „100 mln zł z 200 mln zł przeznaczonych na te konkursy jest dedykowane województwu śląskiemu. To w nim problem zanieczyszczonego powietrza jest największy w skali całego kraju” – podkreśla resort.

Ze szczegółowym harmonogramem konkursów w POIiŚ na 2018 r. można zapoznać się na stronie programu http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/  

aba/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25