facebook RSS # #

23.07.2019 10:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-04 16:03       aktualizacja: 2017-12-04 16:20       ŚRODOWISKO
  A A A

Uszczelnić śmieci. MŚ chce przeciwdziałać porzucaniu odpadów przez ich posiadaczy

Uszczelnić śmieci. MŚ chce przeciwdziałać porzucaniu odpadów przez ich posiadaczy
Fot. Fotolia
Resort środowiska rozważa wprowadzenie mechanizmu gwarancji finansowej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Jak podkreślił wiceminister środowiska Sławomir Mazurek w odpowiedzi na interpelację poselską, na etapie prac parlamentarnych procedowany jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Przepisy przewidują m.in. prowadzenie ewidencji odpadów jedynie za pośrednictwem elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), a także rezygnację ze zbiorczej karty przekazania odpadów.

„Zmiany te umożliwią bieżącą, a nie jak dotychczas okresową, weryfikację online danych dotyczących transportów odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów utworzonej w bazie. Instrument będzie mógł być wykorzystany zarówno w trakcie kontroli konkretnego transportu odpadów, jak i zdalnie przez właściwe organy” – poinformował wiceszef MŚ.

Mazurek poinformował, że resort planuje także kolejne zmiany legislacyjne mające na celu uszczelnienie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami.

„Rozważane jest m.in. wprowadzenie mechanizmu gwarancji finansowej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami, aby przeciwdziałać porzucaniu odpadów przez ich posiadaczy. Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w odpowiedniej wysokości na wypadek konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym, poniesionych w celu usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów” – podkreślił.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności.

Mazurek zaznaczył, że resort planuje także umożliwić Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego 7-dniowego zawiadomienia. „Zmiana ta jest niezbędna, ponieważ konieczność wcześniejszego zawiadamiania o nadchodzącej kontroli często uniemożliwia wykazanie nieprawidłowości i utrudnia działania Inspekcji Ochrony Środowiska” – ocenił.

Wiceszef MŚ odniósł się także braku wymogu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów. Jak wskazał, zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania dotyczy przedsięwzięć polegających na składowaniu lub przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych. Zalicza się do nich m.in. instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

W październiku do Ministerstwa Środowiska wpłynęła interpelacja poselska, w której Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15) zapytała, czy resort zamierza wprowadzić obowiązek zabezpieczenia finansowego przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów. Parlamentarzystka zwróciła także uwagę na brak obligatoryjnego wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przypadku prowadzenia działalności polegającej na składowaniu, przetwarzaniu lub magazynowaniu odpadów.

dap/ woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25