facebook RSS # #

15.12.2018 06:59

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-18 15:40       aktualizacja: 2017-12-18 15:25       ŚRODOWISKO
  A A A

Przyłącza bez opłat. Prokuratorzy zakwestionowali już 274 uchwały gmin ustalające opaty za przyłącza kanalizacyjne

Przyłącza bez opłat. Prokuratorzy zakwestionowali już 274 uchwały gmin ustalające opaty za przyłącza kanalizacyjne
Fot. Fotolia
Prokuratorzy w całym kraju zakwestionowali 274 uchwały gmin dotyczące warunków podłączenia do gminnych sieci wodno-kanalizacyjnych.

To skutek pisma Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda skierowanego 7 sierpnia 2017 r. do wszystkich prokuratorów regionalnych, w którym zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci, prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nie posiadających upoważnienia ustawowego.

Jak poinformowała Prokuratora Krajowa, od przekazania pisma prokuratorzy w całym kraju zakwestionowali 274 uchwały gmin ustalające opłaty za przyłącza kanalizacyjne. W 69 przypadkach prokuratorzy wnieśli skargi do WSA, z których dwie zostały uwzględnione w wydanych wyrokach, zgodnych z żądaniami prokuratora.

Na podstawie art. 70 ustawy Prawo o prokuraturze prokuratorzy skierowali także 62 wnioski o usunięcie ujawnionych naruszeń prawa do właściwych organów gmin i miast,   W opracowaniu znajduje się co najmniej 56, dalszych skarg do WSA, kwestionujących zgodność z prawem kolejnych uchwał, skutkujących stwierdzeniem ich nieważności.

Wyniki analizy z podziałem na regiony

1. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prokuratorzy zakwestionowali 31 uchwał. W 22 przypadkach prokuratorzy wnieśli skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a w 9 przypadkach wnioski o uchylenie uchwał przewidujących tzw. opłatę przyłączeniową. 

Nadto analizowane są jeszcze 34, dalsze tego rodzaju uchwały jednostek samorządu terytorialnego, z czego, już co do 21 uchwał planowane jest wywiedzenie skarg do WSA.

2. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu analizie poddano 78 uchwał z czego w 2 przypadkach prokuratorzy skierowali skargi do WSA, a w 5 przypadkach złożyli wnioski o zmianę uchwał. W pozostałych przypadkach trwają nadal analizy i przygotowywane są środki zaskarżenia. 

3. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Krakowie prokuratorzy zakwestionowali prawidłowość 29 uchwał, z czego dotychczas prokuratorzy wnieśli 3 skargi do WSA i wystosowali 3 wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  

4. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prokuratorzy zakwestionowali 33 uchwały, a w 9 przypadkach skierowali wnioski o uchylenie wadliwych zapisów. W 9 dalszych przypadkach uchwały zaskarżono do WSA. Nadto przygotowywanych jest 15 dalszych skarg do WSA.  

5. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prokuratorzy skierowano 16 skarg do WSA oraz 13 wniosków o uchylenie uchwał przewidujących tzw. opłatę przyłączeniową. Analizy uchwał jest kontynuowana.  W dwóch sprawach WSA w Gorzowie Wielkopolskim, wyrokami o sygn. akt II SA/Go 554/16 i o sygn. akt II SA/Go 538/16 uwzględnił już skargi prokuratora i stwierdził nieważność uchwał odpowiednio, w całości i zaskarżonej części.

6. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Lublinie analizie poddano 95 uchwał, z czego dotychczas skierowano 4 skargi do WSA. Analiza pozostałych wskazanych uchwał trwa. Nadto w przekazanej informacji podano, że analizowane zagadnienie było już w przeszłości przedmiotem analiz, co stało się podstawą skutecznego wywiedzeniem 10 skarg do WSA oraz 2 skarg kasacyjnych do NSA.  

7. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Szczecinie analizie poddano 52 uchwały z czego, do chwili obecnej sporządzono 1 skargę, zaś w 11 sprawach skierowano wnioski o uchylenie spornych zapisów. Analiza wskazanych spraw trwa.  

8. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Łodzi zakwestionowano 28 uchwał z czego sporządzono 1 skargę do WSA i aktualnie opracowuje się dalszych 10 skarg. Analiza uchwał trwa. W przeszłości przedmiotem analiz jednostek prokuratury z regionu łódzkiego, co stało się podstawą skutecznego wywiedzeniem 24 skarg do WSA. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w 2012 r. skierowała do WSA w Poznaniu skargi w 6 sprawach odnoszących się do opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Zostały one cofnięte, a postępowania umorzono.  

9. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zakwestionowano 32 uchwały, z czego skierowano 4 skargi do WSA oraz 2 wnioski o usunięcie naruszenia prawa. W pozostałym zakresie kontynuowana jest analiza oraz przygotowywane są dalsze skargi.  

10. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie zakwestionowano 13 uchwał, z czego skierowano 6 skarg do WSA. W zakresie 4 uchwał analiza jest kontynuowana.  

11. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach zakwestionowano 30 uchwał, z czego skierowano 10 wniosków o usunięcie naruszenia prawa oraz 2 skargi do WSA. W 9 sprawach analiza jest kontynuowana.

Nadto w przekazanej informacji podano, że aktualnie badane zagadnienie było już w przeszłości przedmiotem analiz jednostek prokuratury z regiony katowickiego, co stało się podstawą skutecznego wywiedzeniem 2 skarg do WSA.

mp/


 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-03 19:30:17
Ryszard radny: Na terenie naszej gminy pobierano opłaty od mieszkańców za przyłączenie sięe do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wystawiano faktury za odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego.Po mojej interwencji zaniechano tego procederu ale około 300 odbiorców zapłaciło ZGKiM rachunki. Nikt nie chce tych pieniędzy oddać.Były przypadki, że kasowano również za wykonanie instalacji wodociągowej gdy w rzeczywistości kosztami tymi powinna sie obciążyć gmina. Jako radny jestem osamotniony w tej walce.Jeżeli ktoś może pomóc to będę wdzięczny.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25