facebook RSS # #

15.12.2018 07:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-21 12:56       aktualizacja: 2017-12-21 13:08       ŚRODOWISKO
  A A A

Miasta z klimatem. Największe miasta zdiagnozowały zjawiska klimatyczne zagrażające ich mieszkańcom

Miasta z klimatem. Największe miasta zdiagnozowały zjawiska klimatyczne zagrażające ich mieszkańcom
Fot. Fotolia
Gospodarka wodna, zdrowie publiczne i transport - to kluczowe obszary dla których 44 miasta przygotowują plany adaptacji do zmian klimatu.

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" to koordynowany przez Ministerstwo Środowiska projekt przystosowania terenów miejskich do obecnych i przewidywanych zmian warunków klimatycznych. W inicjatywie biorą udział 44 polskie miasta, dzięki czemu jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Projekt jest już na półmetku.

W ramach projektu miasta po raz pierwszy otrzymają kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz dopracowane, indywidualnie dobrane rozwiązania adaptacyjne. Jednolita dla wszystkich miast, ale elastyczna metodyka, zapewnia spójność strukturalną wszystkich 44 miejskich planów adaptacji do zmian klimatu  i pozwala uwzględniać cechy indywidualne poszczególnych miast.

44 miasta już wiedzą, jakie zjawiska klimatyczne zagrażają ich mieszkańcom


"Na bieżąco pracujemy nad tym, by jak najlepiej przygotować się do zmian klimatu, widocznych m.in. pod postacią ulewnych opadów deszczu" - podkreślił Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Dodał, że opracowane przez miasta plany adaptacji pomogą jak najlepiej przygotować się do zieniających sie warunków, a tym samym minimalizować straty gospodarcze i społeczne.

Zagrożenia klimatyczne Analiza danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Polski  będą przede wszystkim narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych opadów deszczu, burz i silnych wiatrów.

"W celu określenia ryzyka związanego ze zmianami klimatu dla każdego z miast przygotowano dwa scenariusze klimatyczne: umiarkowany i ekstremalny. Scenariusze opracowano w oparciu o wyniki symulacji klimatycznych obliczonych w ramach projektu Euro-CORDEX dla dwóch horyzontów czasowych: 2030 i 2050" - powiedział Krzysztof Skotak z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Scenariusze klimatyczne dla Polski pokazują, że możemy mieć do czynienia z falami upałów  w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów deszczu, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia. Najbardziej wrażliwe sektory W 44 miastach wybrano cztery sektory najbardziej wrażliwe na zagrażające miastom zjawiska klimatyczne. We wszystkich  wskazano gospodarkę wodną.

 Jeżeli system kanalizacyjny jest niewydolny przy obecnie występujących ulewnych opadach deszczu,  to należy go nie tylko dostosować do aktualnych warunków, ale również uwzględnić fakt wzrostu intensywności opadów związany ze zmianami klimatu.

W 41 miastach uznano, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców są najbardziej narażone na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. ze względu na wzrost ryzyka nasilenia się chorób układu krążenia czy układu oddechowego.

W 36 miastach uznano, że wzrost intensywności zagrożeń - opadów deszczu, ekstremalnych temperatur, nawałnic czy powodzi - może zakłócić funkcjonowanie transportu. 

W 14 miastach jako sektor wrażliwy na zmian klimatu wskazano energetykę. Powstałe w wyniku zagrożeń klimatycznych zakłócenia pracy tego sektora mogą mieć wpływ na funkcjonowanie całego miasta. Opady śniegu, marznącego deszczu mogą powodować awarie sieci niskiego napięcia i nawet kilkudniowe braki zasilania.

Ciepłownicze sieci przesyłowe są wrażliwe na długotrwale utrzymujące się ekstremalnie niskie temperatury. Będą zatem zwiększać się uciążliwości i rosnąć straty spowodowane brakiem zasilania w energię. Wspólna praca Nad przygotowaniem miejskich planów adaptacji (MPA) eksperci pracują razem z przedstawicielami lokalnych władz, a wyniki  konsultują z przedstawicielami organizacji społecznych i gospodarczych, stowarzyszeń oraz mieszkańców w trakcie warsztatów roboczych.

Wkrótce odbędzie się trzecia tura warsztatów, podczas której dla każdego miasta będą ustalane możliwe do wdrożenia działania adaptacyjne.

Źródło: MŚ

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25