facebook RSS # #

17.01.2019 06:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-22 16:26       aktualizacja: 2018-01-22 14:30       ŚRODOWISKO
  A A A

Opłata za deszcz. Podmioty podłączone do kanalizacji nie zapłacą opłaty retencyjnej

Opłata za deszcz. Podmioty podłączone do kanalizacji nie zapłacą opłaty retencyjnej
Fot. Fotolia
Opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji nie zapłacą podmioty podłączone do systemów kanalizacyjnych - wynika z analizy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie".

Opłatą z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji nie zostaną objęci żadni odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne - uważa Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP.

Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji, zwana też „podatkiem od deszczu" to nowy typ opłaty wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. przez znowelizowaną  ustawę Prawo wodne. Zgodnie z przepisami jej wysokość ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W analizie zamieszczonej przez IGWP ekspert zwrócił uwagę, że z ustawowej definicji tej opłaty wynikają warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby podmiot musiał ją płacić.

Zgodnie z definicją jest to opłata za: „zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej".

Według Błędzkiego najistotniejszym elementem wymienionej definicji jest fragment dotyczący obszarów nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (jakiejkolwiek a nie deszczowej). „Na tej podstawie wywnioskować można, iż opłatą tą nie zostaną objęci żadni odbiorcy usług (oczywiście w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych" - podkreślił ekspert IGWP.

Wyliczenie opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji

W piśmie przesłanym na początku stycznia br.  do wszystkich gmin wiceminister środowiska Mariusz Gajda przypomniał, że sposób obliczania opłaty za tę usługę reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne wskazując, że jej wysokość ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m. kw. wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z ustawą najwyższa dopuszczalna stawka opłaty z zmniejszenie naturalnej retencji dotyczy sytuacji, gdy brak jest urządzeń retencyjnych. Wówczas może ona wynieść 1,00 zł za 1 m.kw. na rok. Z kolei najniższa stawka, tam gdzie istnieją urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30 proc. odpływu rocznego z takich powierzchni, wynosi 0,10 zł za 1 m. kw. na rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 zwolnione z tej opłaty będą jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencje lub infiltrację tych wód. Z kolei na podstawie art. 269 ust. 3 zwolnione będą też kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90 proc. przychód Wód Polskich, a w 10 proc. dochód budżetu właściwej gminy.

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-05 11:58:04
anonim: Na razie wiadomo tylko tyle, że 90% opłaty ma iść do Wód Polskich, tylko nikt nie wie jak tą opłatę naliczać...
 
2018-01-23 07:24:14
burmistrz: Dziękujemy za kolejne zadanie i brak skutecznych narzędzi do wymierzenia tego podatku. Może jakieś szkolenie, chyba że na razie nie ma kto szkolić ...

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25