facebook RSS # #

22.02.2019 08:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-23 13:07       aktualizacja: 2018-01-23 13:42       ŚRODOWISKO
  A A A

Taryfy na krócej. MŚ: nowe przepisy umożliwiają skrócenie okresu obowiązywania taryf za wodę

Taryfy na krócej. MŚ: nowe przepisy umożliwiają skrócenie okresu obowiązywania taryf za wodę
Fot. Fotolia
Nowe przepisy umożliwiają skrócenie okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki - wyjaśnia wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nowe taryfy za wodę i ścieki będą ustalane na okres trzech lat, a nie jak dotychczas na rok. Zdaniem posła Krzysztofa Sitarskiego zablokowanie stawek przy jednoczesnej zmiennej sytuacji ekonomicznej może spowodować, że część przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych stanie się nierentowna.

Według niego ważne jest niedopuszczenie „by przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z fazy naprawdę bardzo dobrego prosperity popadły w sytuację zadłużeniową szpitali i innych jednostek medycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego".

Warunki skrócenia okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki

W odpowiedzi wiceminister Mariusz Gajda poinformował, że nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć organowi regulacyjnemu wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem, jednak nie później niż przed rozpoczęciem biegu terminu 120 dni od planowanego dnia wejścia w życie nowej taryfy".

Zdaniem wiceministra, ceny i stawki opłat wskazane w taryfie mogą również ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, jednakże wyłącznie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki tego podatku.

W przypadku zmiany taryfy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług, taryfa ta będzie wchodzić w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.

Gajda zaznaczył przy tym, że wielkość taryfy wskazana we wniosku o zatwierdzenie taryfy, przekazanym do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu, określana jest przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a wprowadzone nowa ustawą rozwiązania w określonych przypadkach pozwalają na skrócenie okresu obowiązywania taryfy i jej zmianę.

Ustalanie taryfy
 

Wiceszef MŚ przypomniał, że wielkość taryfy ustalana jest przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.

Ustalając niezbędne przychody przedsiębiorstwa powinny uwzględnić w szczególności:
· koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy;
· zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia;
· koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Taryfa, określona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny. W tym celu powinno przekazać organowi  wniosek o zatwierdzenie taryfy, do którego dołączony jest w szczególności projekt taryfy.

Organ regulacyjny ocenia projekt taryfy wraz z uzasadnieniem pod względem zgodności z określonymi w ww. ustawie przepisami krajowymi w tym zakresie oraz analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Jeżeli wynik tej oceny i analizy warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym również zapewniających pokrycie uzasadnionych kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, będzie pozytywny to organ regulacyjny nie będzie miał podstaw prawnych do odmowy wydania decyzji zatwierdzającej taryfę określoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Marcin Przybylski    

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25