facebook RSS # #

22.02.2019 08:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-29 13:29       aktualizacja: 2018-01-29 13:33       ŚRODOWISKO
  A A A

Śmieci nie za tanie. Mazurek: zmiana przepisów dot. odpadów nie poprawi sytuacji w gminach kierujących się tylko ceną

Śmieci nie za tanie. Mazurek: zmiana przepisów dot. odpadów nie poprawi sytuacji w gminach kierujących się tylko ceną
Fot. PAP/R.Guz
Zdaniem wiceministra środowiska zmiana ustaw dotyczących odpadów komunalnych nie poprawi sytuacji w gminach, które kierują się tylko niską ceną w przetargach śmieciowych.

„Nawet w przypadku wprowadzenia ww. regulacji (nowelizacji ustawy o odpadach i noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - red.) sytuacja w niektórych gminach może nie ulec poprawie, jeżeli w wyniku postępowań przetargowych gminy będą wybierały tak tanich oferentów na wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, że nie będzie realnej możliwości zgodnego z przepisami przetransportowania odpadów i przekazania ich do odpowiednich miejsc zagospodarowania odpadów" - podkreślił w odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Wiceszef MŚ przypomniał, że w ostatnich miesiącach weszła w życie znowelizowana ustawa o odpadach, która uszczelnia system gospodarki odpadami wprowadzając m.in. nową, elektroniczną Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Ustawa wprowadzia też tzw. kartę przekazania odpadów umożliwiającą każdorazowe potwierdzenie przejęcia odpadów przez uprawnione podmioty i rozliczenie mas odpadów odebranych z terenów poszczególnych gmin w systemie dziennym.

Ponadto Mazurek poinformował, że obecnie w resorcie środowiska trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) „w szczególności w zakresie wyeliminowania możliwości ryczałtowego rozliczania podmiotu odbierającego odpady komunalne od mieszkańców, które utrudnia gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz może prowadzić do podwyższenia kosztów systemu (przeszacowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych)."

Projekt tej noweli nie został jeszcze przekazany do konsultacji społecznych, ale w grudniu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano jego założenia.
 
Wśród rekomendowanych rozwiązań jest m.in. wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także wspomniane uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą, a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania.

W nowej ustawie mają się też znaleźć zapisy, które jeszcze mocniej zachęcą do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Chodzi o urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w przypadku kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany.

Wśród rozwiązań rekomendowanych przez resort środowiska jest też zmiana zasad ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W nowej ustawie ma się znaleźć przepis umożliwiający gminie powierzanie zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi organom wskazanym w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Resort planuje też wprowadzenie zapisu umożliwiającego zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik.

W zakresie opłaty śmieciowej rekomendowane są także przepisy regulujące kwestie zwrotu lub naliczania tej opłaty w szczególnych przypadkach jak np. w sytuacji nadpłaty po śmierci właściciela nieruchomości.

Resort środowiska rekomenduje również wprowadzenie mechanizmów, dzięki którym środki pozyskiwane przez samorządy w ramach opłaty śmieciowej będą faktycznie wykorzystywane na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czytaj także: Założenia do śmieci. W nowej ustawie śmieciowej będą zwolnienia dla posiadaczy kompostowników

Kryteria oceny ofert w przetargach na odpady

Z danych regionalnych izb obrachunkowych wynika, że w 2013 r. większość samorządów zastosowała jedno kryterium oceny ofert - cenę, natomiast jedynie w sześciu postępowaniach zastosowano 2 kryteria, a w jednym przypadku 3 kryteria. 

W roku 2014 nadal przy wyborze oferty dominowało stosowanie jednego kryterium, jakim była najniższa cena. Dwa kryteria oceny ofert pojawiły się w 64 postępowaniach, natomiast 3 kryteria jedynie w dwóch. Zmiany w zakresie stosowania ilości kryteriów oceny ofert widoczne były dopiero w 2015 r., gdzie w 194 prowadzonych postępowaniach zastosowano już 2 kryteria oceny ofert, natomiast w 17 postępowaniach nadal jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena.

Prawo zamówień publicznych wśród kryteriów możliwych do zastosowania przy wyborze ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów wymienia m.in. takie kryteria jak: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. 


Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-13 15:51:26
Marian: Uwolnić RIPOK-i od regionalizacji a sytuacja radykalnie się poprawi. Monopol zawsze prowadzi do stosowania nie uzasadnionych cen.
 
2018-02-05 11:40:26
janka: A ja mam pytanie czy gmina właściwie ustaliła opłaty za śmieci w zależności od gospodarstwa domowego dzieląc jena:
gospodarstwo domowe 1 osoba,
gospodarstwo domowe 2-4osób,
gospodarstwo domowe 5-6 osób, i powyżej 6.
Czy obciążenie dla dwu-osobowego gospodarstwa nie jest znaczące, aby traktować je na równi z 4 osobowym, z tego co wiem mamy płacić za wytworzone śmieci a nie tak potwornie uogólniać. Toż to przestaje być podatkiem a staje się haraczem.Czy ustawa takie buble przewiduje?
 
2018-02-05 11:20:57
janka: A ja ,,wojuję" z gminą, gdyż według mnie niewłaściwie ustaliła stawki w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym i tak:
gospodarstwo domowe 1 osoba,
gospodarstwo domowe od 2-4 osób,
gospodarstwo domowe 5-6 osób,
i powyżej 6. Uważam, że ogromne obciążenie jest dla gospodarstw domowych 2-osobowych (a są to najczęściej emeryci), które płacą tyle co 4 osobowa rodzina, a przecież produkują mniej śmieci niż rodzinka 4 osobowa, toż to nie podatek tylko haracz!
 
2018-01-31 11:12:49
dziara: Do tematu zmian śmieciowych powinno podejść się kompleksowo. Przede wszystkim trzeba uregulować kwestię możliwości gromadzenia dowodów potwierdzających zamieszkiwanie większej liczby osób na posesji. Artykułów typu "Opłaty za odbiór odpadów rosną przez nieuczciwych sąsiadów?" - jest cała masa i nikt z tym nic nie robi. Ani słowem o zmianach legislacyjnych w tej materii. Sam art. 180 § 1 OP nie daje żadnej podstawy do żądania danych, które mogły by zostać wykorzystane jako dowód, a np. GOPSY, MOPSY czy Wodociągi mają bardzo dobre i wiarygodne informacje, których nie można wykorzystać dowodowo. Sam właściciel nieruchomości musiałby wyrazić zgodę na zgromadzenie dowodów przeciwko niemu - ABSURD i sytuacja patowa.
Podaję linki do artykułów z opisem powyższego problemu:
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/oplaty-za-odbior-odpadow-rosna-przez-nieuczciwych-sasiadow,99795.html
http://www.expressbydgoski.pl/bydgoszcz/a/bydgoszcz-straz-miejska-kupila-terenowke-zeby-jeszcze-lepiej-sprawdzac-co-wyrzucamy,10807200/
https://portalkomunalny.pl/oplaty-smieciowe-oszustwa-eksperyment-367800/
Dajcie samorządom instrumenty, a problem zostanie zażegnany. Bez odpowiednich przepisów gmina nie może nic.
Kolejnym problemem jest samowola RIPOK-ów. Windowanie cen za przyjmowanie odpadów i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykazanie się odzyskiem. To jest CHORE. Trzeba ujednolicić cenę za przyjęcie danego rodzaju odpadu dla całej Polski i narzucić obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów odzysku. Jeżeli przy dostarczeniu do RIPOK-u pięciocyfrowej masy odpadów – wysortowano z niej zaledwie 2% odpadów przekazanych do recyklingu – to mamy kolejny ABSURD.
Nie zamierzam pisać książki - tylko proszę - legislatorze pomóż maluczkim. Nie kolejne obowiązki ale i uprawnienia.
Na koniec zasada z Teorii Organizacji i Zarządzania K=U=O powinna ona dotyczyć wszystkich. A teraz to jedni są skazani na profity, a inni opływają w obowiązkach. Nawet zaśmiać się ciężko.
 
2018-01-29 14:53:36
burmistrz: My wam damy nowe zadanie własne ale uregulujemy wszystko za was bo wiemy lepiej jak w gminie a,b i x powinno to funkcjonować.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25