facebook RSS # #

25.03.2019 17:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-10 13:36       aktualizacja: 2018-04-11 09:27       ŚRODOWISKO
  A A A

Opłata za wodę. Wody Polskie: opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami nie są nowym obciążeniem

Opłata za wodę. Wody Polskie: opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami nie są nowym obciążeniem
Fot. PAP/L.Szymański
Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami nie są nowym obciążeniem dla użytkowników wód - poinformowały Wody Polskie.

W związku z informacjami w mediach na temat opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami należącymi do Skarbu Państwa, Wody Polskie opublikowały komunikat, w którym podkreślono, że opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami nie są nowym obciążeniem dla użytkowników wód.

„Do końca ubiegłego roku, tzn. do wejścia w życie nowego Prawa wodnego i nowych stawek (wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów) korzystający z wód wnosili wspomniane opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na konta innych podmiotów publicznych. Obecnie pobierają je Wody Polskie, które są głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w Polsce" - poinformował rzecznik Wód Polskich.

Dodał, że wprowadzenie nowych stawek wynika z wdrożenia unijnej tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Wody Polskie wyjaśniły też, że dyrektorzy regionalnych zarządów w Wodach Polskich nie ustalają samodzielnie żadnych stawek opłat. Wynikają one z ustawy Prawo wodne i rozporządzeń. Obecne i poprzednie rozporządzenie w tej sprawie dzieli 12 lat.

Wody Polskie wskazały, że w niektórych przypadkach stawki zostały ustanowiona na minimalnym poziomie. Na przykład, jeżeli dany grunt jest przeznaczony pod ogólnie dostępne darmowe kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych, stawka za 1 m2 tego gruntu wynosi 1 grosz.

Najwyższa stawka wskazana w rozporządzeniu wynosi 8,90 zł i dotyczy przypadku prowadzenia na danym terenie działalności usługowej, tzn. sytuacji, gdy przedsiębiorca czerpie zysk ze względu na prowadzenie działalności nad wodą, która jest własnością Skarbu Państwa.

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami należącymi do Skarbu Państwa są ponoszone raz w roku i ich wysokość nie powinna stanowić realnego obciążenia dla przedsiębiorców i zwykłych użytkowników przystani, pomostów, marin itd.

mp/

 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-12 10:42:13
Tomek Janiszewski: Przepraszam najmocniej, a gdzie to w rozporządeniu

8) związanych z uprawianiem na wodach śródlądowych rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod[/b]:
a) porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, wykorzystywane do przewozów pasażerskich – wynosi 0,89 zł,
b) inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,
c) nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,
d) kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych – wynosi 0,01 zł;
zawarty jest warunek aby kąpieliska były darmowe, a jeżeli nie są to stawka ma wynosić nie 1 grosz lecz 8,90zł? Który z urzędasów powinien teraz zapłacić stołkiem za godzącą w kieszenie obywateli nadgorliwość?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25