facebook RSS # #

25.03.2019 17:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-16 11:47       aktualizacja: 2018-04-16 12:37       ŚRODOWISKO
  A A A

PAG na rozwój. MŚ: ustawa o Polskiej Agencji Geologicznej przyniesie korzyści gminom górniczym

PAG na rozwój. MŚ: ustawa o Polskiej Agencji Geologicznej przyniesie korzyści gminom górniczym
fot. PAP/A.Grygiel
Ustawa o Polskiej Agencji Geologicznej przyniesie wymierne korzyści zdecydowanej większości gmin górniczych w Polsce - zapewnił wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek

„Projekt ustawy o PAG, w dłuższej perspektywie przyniesie wymierne korzyści zdecydowanej większości gmin górniczych w Polsce, spowoduje ożywienie branży górniczej, powstanie nowych miejsc pracy oraz ograniczy ilość zdegradowanych obszarów, nadając im nowe, atrakcyjne przeznaczenie" - podkreślił wiceminister środowiska, pełniący też funkcję Głównego Geologa Kraju.   

W interpelacji skierowanej do resortu środowiska poseł Krzysztof Paszyk (PSL-UED) zwrócił uwagę, że Związek Gmin Wiejskich RP, skrytykował projektowane przepisy m.in. w zakresie zmniejszenia wpływów gmin z tytułu opłaty eksploatacyjnej (więcej: Gminy wiejskie przeciwko zmianom w poborze opłaty eksploatacyjnej). Według posła zakres wpływów z opłaty eksploatacyjnej winien być nienaruszony, a ewentualne jego zmniejszenie nie powinno pozostawać bez stosownej rekompensaty. 

W odpowiedzi wiceminister wskazał, że w projekcie ustawy o PAG utrzymana zostanie zasada, że 60 proc. wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej będzie przysługiwało gminom, z terenu których nastąpiło wydobycie, z zastrzeżeniem, że nadwyżka ponad kwotę 500 zł na 1 mieszkańca rocznie będzie stanowiła przychód PAG.

Jędrysek dodał, że w toku prac uwzględniono argumenty strony samorządowej i wprowadzono do art. 36 pkt 6) projektu ustawy o PAG mechanizm korygujący, który ogranicza zmniejszenie dochodów gminy do maksymalnie 10 proc. jej wszystkich dochodów.

Wiceminister wyjaśnił, że przyjęta w projekcie kwota 500 zł na 1 mieszkańca gminy stanowi wyważony kompromis pomiędzy potrzebami gmin, na terenie których prowadzona jest działalność górnicza a potrzebą sprawiedliwej społecznej dystrybucji środków publicznych, umożliwiających rozwój innych obszarów kraju.

Zwrócił przy tym uwagę, że ograniczenie dochodów dotyczy jedynie 15 gmin, które należą do najbogatszych pod względem dochodów podatkowych per capita jednostek samorządu terytorialnego nie tylko w skali Polski, ale także całej Unii Europejskiej.

Jędrysek zauważył, że co prawda nowa ustawa o PAG nie przewiduje wprost mechanizmu rekompensat dla gmin z tytułu utraconych dochodów, to jego zdaniem, „taką faktyczną formą rekompensaty będzie wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w rekultywacji i likwidacji skutków działalności górniczej."

Wiceminister zaznaczył, że w art. 19 ust. 1 projektowanej ustawy przewidziano, że samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie od PAG na przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów zdegradowanych lub zdewastowanych w wyniku robót geologicznych lub górniczych.

„Możliwość pozyskania przez gminy środków na rekultywację od instytucji państwowej, która dodatkowo będzie realizowała zadanie wspierania rozwoju nowych metod i technologii m.in. w zakresie rekultywacji gruntów po działalności górniczej i przemysłowej oraz będzie mogła tworzyć spółki kapitałowe w celu prowadzenia rekultywacji lub zagospodarowania zrekultywowanego terenu, da wielu polskim gminom szansę rozwoju oraz zmiany ich oblicza, gdy w miejscu zdegradowanych, a czasem wręcz skażonych terenów, po przeprowadzeniu nowoczesnej rekultywacji, powstaną obiekty sportowe lub rekreacyjne, przez co znacznie zwiększy się atrakcyjność tych gmin oraz komfort życia jej mieszkańców" - wyjaśnił Główny Geolog Kraju.

Zwrócił on przy tym uwagę, że z ustawa pomoże w rekultywacji wód podziemnych. PAG będzie pomagać m.in. w przywracaniu zakłóconych stosunków wodnych oraz oczyszczaniu wód podziemnych ze szkodliwych związków, a także przywracaniu poziomu wód po zaprzestaniu odwodnienia wyrobisk górniczych, dzięki czemu gminy, będą mogły łatwiej wywiązywać się z obowiązku zaopatrzenia ludności w wodę.

Tymczasem  jak zauważył Jędrysek większość gmin nie bierze udziału w tego typu przedsięwzięciach ze względu na czasochłonność i duże nakłady finansowe.

Z analiz przeprowadzonych w Ministerstwie Środowiska wynika, że powierzchnia wymagająca rekultywacji szacowana jest często na kilka tysięcy hektarów, a koszt działań liczony jest w miliardach złotych.

Projekt ustawy o PAG został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji we wrześniu 2016 roku. Zakłada on m.in. stworzenie wyspecjalizowanej agencji wykonawczej, która realizowałaby zadania państwowej służby geologicznej. W projekcie znajdują się również przepisy, które ograniczają dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej należnej gminom. Ograniczenie to dotyczyć ma wyłącznie tych samorządów, dla których dochód roczny z tytułu opłaty eksploatacyjnej na głowę mieszkańca wyniósłby więcej niż 500 zł.

mp/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-25 07:22:27
WAW: Dlaczego nie pisze się o starostwach, którym obecnie przekazywana jest opłata za wydobycie na terenie powiatu węglowodorów, a po wejściu w życie rzeczonej ustawy zostanie zlikwidowana.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25