facebook RSS # #

21.01.2019 09:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-19 12:02       aktualizacja: 2018-04-19 12:10       ŚRODOWISKO
  A A A

Więcej odzysku. Europarlament poparł nowe cele dla recyklingu odpadów

Więcej odzysku. Europarlament poparł nowe cele dla recyklingu odpadów
Fot. Fotolia
Do 2025 r., co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych ma być poddawane recyklingowi - zakładają nowe przepisy, które poparł Europarlament.

Parlament Europejski poparł w środę nowe, bardziej ambitne cele dla recyklingu, zawarte w przepisach na temat utylizowania odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
Zgodnie z nimi do 2025 roku, co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno zostać poddanych recyklingowi. Do 2030 r. cel ten ma wzrosnąć do 60 proc., a do 2035 r. do 65 proc.

Z kolei do 2025 r., 65 proc. materiałów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 r. 70 proc.

Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno.


Wysypiska

Projekt przepisów nakłada ograniczenia na udział wysypisk śmieci w usuwaniu odpadów komunalnych do maksymalnie 10 proc., do 2035 r., w Polsce, w 2016 wynosił on 37 proc.   Do 2025 r., tekstylia oraz niebezpieczne odpady z gospodarstw domowych będą zbierane osobno. Do 2024 śmieci ulegające biodegradacji również będą zbierane osobno lub poddawane recyklingowi na miejscu, poprzez kompostowanie.  

Zredukowanie ilości wyrzucanego jedzenia o połowę
 

Zgodnie z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, państwa członkowskie powinny zmierzać do zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia o 30 proc., do 2025 r. i o 50 proc., do 2030 r. Aby zapobiec marnotrawstwu żywności, państwa członkowskie powinny zachęcać do zbierania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji. Posłowie twierdzą, że należy również zwiększyć u konsumentów świadomość znaczenia umieszczanych na etykietach informacji o terminie przydatności do spożycia, „wykorzystać do" oraz „najlepsze przed".  

Przyjęte przez Parlament przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez Rade, przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada zmniejszenie do minimum produkcji odpadów oraz ponowne wykorzystywanie, naprawę, odnawianie oraz recykling istniejących już materiałów i produktów. Przejście do gospodarki o bardziej cyrkulacyjnym charakterze zmniejszy presję na środowisko, zwiększy bezpieczeństwo dostaw surowców, zwiększy konkurencyjność, innowacyjność i wzrost oraz przyczyni się do tworzenia miejsc pracy.    

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25