facebook RSS # #

21.01.2019 09:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-27 10:33       aktualizacja: 2018-04-27 10:38       ŚRODOWISKO
  A A A

Nabór NFOŚiGW. Fundusz ogłosił czwarty nabór wniosków na przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Nabór NFOŚiGW. Fundusz ogłosił czwarty nabór wniosków na przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Fot. PAP/G.Michałowski
NFOŚiGW ogłosił czwarty już nabór wniosków z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. W puli konkursu jest 15 mln zł wsparcia. O dofinansowanie będzie można się ubiegać od 7 maja do 28 września 2018 r. 

Na pomoc finansową w formie dotacji i pożyczek mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dodatkowo dotacje będą przysługiwały także służbom ratowniczym i organizacjom pozarządowym, a pożyczki - spółkom prawa handlowego, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwom państwowym. 

Alokacja dla programu priorytetowego NFOŚiGW w 2018 r. wynosi 14,9 mln zł, z czego 1 mln zł zarezerwowano tylko dla pożyczek (z możliwością zwiększenia puli środków zwrotnych). Celem tego instrumentu finansowego jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030" - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.10.2013 r.) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem, jak również wsparcie rozwoju ekologicznych form transportu wodnego w Polsce. 

Program Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków składa się z dwóch części. Pierwsza z nich finansuje działania w obszarze dostosowania do zmian klimatu, w tym np. inicjatywy infrastrukturalne jak obwałowania przeciwpowodziowe czy zbiorniki wodne, albo też opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu zagrożeń oraz systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Druga część programu skupia się na zapobieganiu i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń - m.in. zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. 

Budżet całego programu na lata 2015-2023 to kwota do 278 mln zł (103 mln zł dotacji i 175 mln zł pożyczek), z czego dotychczas w ramach trzech naborów wykorzystano blisko 85 mln zł. Pieniądze te pozwoliły na wsparcie 160 ekologicznych przedsięwzięć.

W ostatnim czasie dofinansowanie otrzymały takie projekty, jak m.in.: „Zakup wozów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaczewach i Porębie Dzierżnej, Gmina Wolbrom" (Gmina Wolbrom, dofinansowanie w formie pożyczki - ponad 1,5 mln zł, koszt zadania - ponad 1,9 mln zł), „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej" (Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Poznań, dofinansowanie w formie dotacji - 512 tys. zł, koszt zadania - 1,15 mln zł), „Zakup 2 szt. samochodu - GOPR Zakopane" (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny Zakopane, dofinansowanie w formie dotacji - 240 tys. zł, koszt zadania - 480 tys. zł). 

Szczegóły ogłoszonego naboru: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2018/

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25