facebook RSS # #

21.01.2019 09:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-04 10:45       aktualizacja: 2018-05-04 13:46       ŚRODOWISKO
  A A A

Klaster energii. Sposób na rozwój energetyki w pięciu gminach województwa łódzkiego

Klaster energii. Sposób na rozwój energetyki w pięciu gminach województwa łódzkiego
Fot. Fotolia
Własna produkcja energii i samowystarczalność energetyczna to jeden z celów klastra energii, który utworzą gminy Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Wolbórz i Rzeczyca.

Gminy będą tworzyć go we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Samorządy i politechnika podpisały właśnie list intencyjny w sprawie utworzenia tego klastra.

Gminy będą wspólnie dążyć m.in. do redukcji emisji zanieczyszczeń, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia samowystarczalności energetycznej - poprzez budowę własnych źródeł wytwórczych opartych o lokalne zasoby energetyczne, a w szczególności o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).
Według prodziekan ds. współpracy i rozwoju Sylwii Całus z Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej klaster energii to mechanizm pozwalający na rozwój energetyki w lokalnym i regionalnym wymiarze, uwzględniającym system zarządzania popytem energią.

W jego ramach możliwe jest wytwarzanie energii elektrycznej zarówno z paliw konwencjonalnych, jak i z odnawialnych źródeł, produkcja ciepła z OZE i z energii konwencjonalnej, wytwarzanie paliw gazowych, płynnych, obrót energią elektryczną, sprzedaż energii lub paliw odbiorcom końcowym oraz magazynowanie energii i jej nośników.

- Klastry energetyczne, oczywiście pod warunkiem spełnienia konkretnych warunków, dają dużo większe możliwości rozwoju miasta, ponieważ dużo lepiej oceniane są projekty kogeneracji energetycznej, w ogóle projekty energetyczne, przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Bardzo się cieszę, że ten list podpisało tyle samorządów, ale mam nadzieję, że to jest początek, wszyscy mogą jeszcze do nas przystąpić - podkreśla prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.

Tomaszów Mazowiecki – m.in. dzięki opracowanemu wcześniej przez Politechnikę Częstochowską raportowi - jest spośród uczestników klastra najbardziej zaawansowany w pracach nad projektem gminy samowystarczalnej energetycznie.

- Rząd zapowiadał, że część środków będzie dedykowana tym samorządom, które podejmą wyzwanie gmin samowystarczalnych energetycznie, podejmą wyzwania porozumień klastrowych i to na pewno ułatwi nam drogę, aby sięgnąć po 80- czy 85-procentowe dofinansowanie, które w konsekwencji spowoduje, że mieszkańcy będą ponosić mniejsze koszty, a gmina w pewnym momencie będzie samowystarczalna energetycznie – mówi prezydent Marcin Witko.
Do działania w ramach Klastra zostaną zaproszeni także lokalni przedsiębiorcy. Zdaniem burmistrza Wolborza Andrzeja Jarosa ta forma współpracy otworzy gminom nowe możliwości dofinansowania rozwoju sektora energii odnawialnej.

- Mamy zainteresowanych przedsiębiorców, którzy chcą przystąpić do klastra; jest on korzystny zarówno dla przedsiębiorców produkujących energię, jak i dla podmiotów odbierających energię, ale również dla nas jako samorządu, ponieważ w perspektywie daje obniżenie kosztów funkcjonowania – zaznacza wójt Rzeczycy Marek Kaźmierczyk. - Jest to możliwość wspólnego osiągnięcia sukcesu i rozwoju naszych lokalnych społeczności.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25