facebook RSS # #

20.01.2019 21:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-21 11:45       aktualizacja: 2018-05-21 11:46       ŚRODOWISKO
  A A A

Szkody w budżecie. Lubuscy samorządowcy: potrzebna nowelizacja Prawa łowieckiego

Szkody w budżecie. Lubuscy samorządowcy: potrzebna nowelizacja Prawa łowieckiego
Fot. PAP/L. Muszyński
Szacowanie szkód łowieckich odbywa się na koszt gmin – podkreśla Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Chodzi nie tylko o realizację zadania w terenie, lecz również o poprzedzające szkolenia.

Od początku kwietnia szacowania szkód łowieckich dokonuje zespół składający się m.in. z przedstawiciela sołtysa (lub – jeśli nie utworzono jednostki pomocniczej jst – przedstawiciela wójta). Samorządowcy z woj. lubuskiego domagają się nowelizacji niedawno zmienionego Prawa łowieckiego.

Jak zaznaczają, powierzenie gminie nowego zadania wymaga nakładów finansowych, które w świetle ustawy nie zostaną pokryte ze środków zewnętrznych.

„Wraz z nałożeniem na gminy nowych zadań, ustawodawca w najmniejszym nawet stopniu nie przewidział zasad ich finansowania, co oznacza, że gminy będą musiały uczestniczyć w szacowaniu szkód na własny koszt” – stwierdzają przedstawiciele lubuskich gmin. „Dodatkowo realizacja tego zadania wymaga wyszkolenia lub zatrudniania osób, które będą szacowały szkody. Niejednokrotnie spowoduje to, że pracownicy gmin zostaną odciągnięci od swoich dotychczasowych obowiązków w celu realizacji nowych” - wyliczają.

Zdaniem zrzeszenia ustawa nałożyła na sołtysów nowe rozbudowane i trudne do zrealizowania w praktyce obowiązki.

„Osoby piastujące funkcje sołtysa nie są w najmniejszym stopniu przygotowane do wykonywania wskazanych zadań, jak również nie dysponują czasem na ich realizację” – ocenia ZGWL. I przypomina, że sprawowanie funkcji sołtysa polega na wykonywaniu doraźnej pracy społecznej, która nie koliduje z wykonywaniem codziennych zajęć przez osoby pełniące te funkcje.

Zrzeszenie zauważa też, że ustawa nie precyzuje, kto miałby szacować szkody powstałe na terenie upraw sołtysa, oraz że sołtysi-rolnicy wyrażają sprzeciw temu, aby szacować szkody innych kolegów rolników.

Na kwietniowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceminister środowiska Małgorzata Golińska zapowiedziała, że będą podjęte prace nad nowlizacją ustawy. Czytaj: Bunt sołtysów

aba/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25