facebook RSS # #

23.07.2019 10:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-16 14:31       aktualizacja: 2018-10-16 14:34       ŚRODOWISKO
  A A A

NSA o RIPOK-ach. Sejmik województwa nie może uznaniowo wskazać, które instalacje mają status RIPOK

NSA o RIPOK-ach. Sejmik województwa nie może uznaniowo wskazać, które instalacje mają status RIPOK
Fot. PAP/T.Wojtasik
Wyrokiem z 4 października 2018 r. NSA oddalił skargę kasacyjną sejmiku woj. podkarpackiego od wyroku WSA w Rzeszowie stwierdzającego nieważność WPGO w zakresie, w jakim samorząd nie uznał w nim istniejącej prywatnej instalacji mechniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jako instalacji RIPOK.

W wyroku z września 2017 r. WSA w Rzeszowie stwierdził m.in., że pomimo iż to sejmik województwa uchwala plan gospodarki odpadami to „nie oznacza to jednak, że sejmik uzyskał prawo do podejmowania decyzji arbitralnych w zakresie, które z istniejących instalacji w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych stanowią potrzebną infrastrukturę, a które z nich można pominąć w planie”.

Zdaniem sędziów nie uprawnia organu przepis art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy o odpadach do wydania decyzji uznaniowej. WSA zwrócił uwagę, że w tym przypadku rola organu sprowadza się do oceny w zakresie: czy na terenie objętym jego gospodarką odpadami znajdują się podmioty spełniające prawne i technologiczne wymogi przewidziane dla RIPOK, a równocześnie istnieją potrzeby dla zapewnienia kompleksowej obsługi mieszkańców. 

„W zakresie gospodarki odpadami organ ma obowiązek uwzględnienia przedsiębiorcy, który posiada instalację spełniającą ustawowe wymogi w ustaleniach planu, w szczególności gdy ustalenia planu dla obsługi tego regionu przewidują potrzebę budowy dodatkowej instalacji. Jest to szczególnie istotne dla efektywności systemu gospodarki odpadami w regionie południowym, w którym znajduje się instalacja skarżącego” – wskazał WSA. 

Czego dotyczyła skarga?

Skarżący zarzucił sejmikowi m.in. naruszenie art. 22 Konstytucji RP w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej poprzez ograniczenie, wskutek podjęcia zaskarżonych uchwał, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez skarżącego, bez podstawy prawnej.

Według skarżącego sejmik naruszył też art. 35 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach poprzez pominięcie w WPGO 2022 oraz w uchwale w sprawie wykonania WPGO 2022 instalacji MBP skarżącego jako regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, mimo iż stanowi ona taką instalację w świetle definicji zawartej w przepisach ustawy o odpadach, a wojewódzkie plany gospodarki odpadami obligatoryjnie wskazują regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w rozumieniu art. 35 ust. 6 u.o.

Branża odpadowa liczy na zmianę przepisów

Branża odpadowa przyjęła wyrok dość chłodno. Według Krajowej Izby Gospodarki Odpadami interpretacja WSA w Rzeszowie została wydana w duchu czysto prawniczym i nie ma uzasadnienia w koncepcji realizacji celów gospodarki odpadami, jak i obowiązujących przepisach prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Tomasz Uciński, prezes KIGO zwrócił uwagę, że zagospodarowanie odpadów oparte jest na instalacjach powstałych w żmudnym, kosztownym i czasochłonnym procesie, a podstawowym wymogiem dla realizacji takich procesów jest  konieczność zapewnienia instalacji takiej ilości odpadów, aby jej działalność była zgodna z przyjętymi w studium wykonalności i analizami finansowymi. "Wyrok NSA ws. podkarpackiego WPGO zaburza tą zasadę - czyli zagwarantowane prawnie +władztwo organizacyjne+ marszałka województwa nad odpadami komunalnymi nie działa w  praktyce" - podkreślił Uciński.

Szef KIGO zastanawia się jak w tej sytuacji zabezpieczyć strumień odpadów istniejącym instalacjom.
"Gospodarka odpadami jest branżą, w której system powinien być ściśle kontrolowany, a nie pozostawiony wyłącznie regułom niczym nieskrępowanej gry rynkowej, która sprowadzałaby się wyłącznie do dążenia do maksymalizacji zysku" - zaznaczył. 

Uciński wyraził nadzieję, że ministerstwo środowiska wprowadzi odpowiednie regulacje prawne, które doprecyzują wykładnię prawną w zakresie uprawnień marszałków i sejmików województw w przedmiocie uchwalania wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Marcin Przybylski


     
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-22 11:56:19
Samorządoweic : Szef KIGO (Pan Tomasz Uciński) nie jest reprezentantem branży odpadowej tylko kółka wzajemnej adoracji. Coś takiego jak prawnie zagwarantowane władztwo marszałka nad odpadami to radosna twórczość, nie mająca pokrycia w konstrukcji, założeniach ani brzmieniu przepisów.
 
2018-10-22 11:49:40
Broniweski: Wszystkie instalacje powstały w żmudnym, kosztownym i czasochłonnym procesie stąd każda instalacja spełniająca wymogi technologiczne i prawne powinna zostać uwzględniona w planie gospodarki odpadami. Każde inne podejście to patologia. Wyrok w pełni wpisuje się w koncepcję realizacji celów gospodarki odpadami.
 
2018-10-17 19:35:38
Polnische Wirtschaft górą!: Tym którzy chcą kręcić lody na comiesięcznych opłatach polskich rodzin sejmiki muszą zatwierdzić status RIPOK dla instalacji do końca świata a nawet o jeden dzień dłużej! RIPOK-i mają fantastyczną efektywność odzysku odpadów 8 procent - dzięki temu na składowiska trafia 92 procent odpadów a w takich Niemczech czy Holandii mniej niż 5 procent. Widać więc wyższośc naszych RIPOK-ów nad systemem w Zachodniej Europie!

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25