facebook RSS # #

11.12.2019 14:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-02 10:05       aktualizacja: 2019-10-02 10:21       ŚRODOWISKO
  A A A

Katowice z GOZ. Katowice będą wdrażać ideę gospodarki o obiegu zamkniętym

Katowice z GOZ. Katowice będą wdrażać ideę gospodarki o obiegu zamkniętym
Fot. UM Katowice
Fundacja WWF Polska i Katowice połączyły siły, żeby wdrożyć w mieście ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Efektem wspólnych działań ma być plan pod roboczym tytułem „Katowice zamykają obieg”.  

Przedstawiciele Katowic i Fundacji WWF Polska podpisali w tej sprawie we wtorek list intencyjny. 
- Zdajemy sobie sprawę ze skutków zmian klimatu i wpływu jaki człowiek ma na środowisko. Z jednej strony odpowiadamy na oczekiwania Unii Europejskiej, która dąży do poprawy efektywności i jakości selektywnej zbiórki odpadów. Z drugiej strony zastanawiamy się jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów - mówi wiceprezydent Mariusz Skiba, który w Katowicach odpowiada m.in za gospodarkę odpadami.

Jak podkreślił, "ambitne cele wymagają ambitnych działań i innowacyjnych strategii, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z WWF, żeby wypracować najlepszy model wdrożenia w Katowicach gospodarki o obiegu zamkniętym."  

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją polegającą na racjonalnym wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. Zgodnie z tą ideą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwala pogodzić potrzeby ludzi z dostępnymi zasobami środowiska. 

"Dominujący dziś linearny model gospodarki przyzwyczaił nas do tego, że konsumując codziennie nie myślimy o środowisku. Czas rozpocząć racjonalne korzystanie z zasobów. Dziś żyjemy na środowiskowy kredyt – należne nam zasoby środowiska w 2019 roku zużyliśmy już 15 maja" - zaznaczył Mirosław Proppé, prezes zarządu Fundacji WWF Polska. 

Dlatego została powołana koalicja organizacji pozarządowych, zrzeszająca Fundację WWF Polska, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Fundację Alter Eko oraz European Environmental Bureau, żeby pomóc polskim miastom w transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.  

"Nasz projekt koncentruje się na miastach. Jak podaje Global Footprint Network do 2050 roku właśnie tam będzie mieszkało 70-80 proc. ludzi. Potrzebny nam odważny lider, gmina która pokaże, że realizacja ambitnych celów jest możliwa także w Polsce" - wyjasnił Mirosław Proppé. 
 
Katowice jako pierwsze, duże miasto w Polsce, podjęły decyzję o współpracy w ramach projektu. Chodzi o wypracowanie długofalowej polityki i programów obejmujących całą wspólnotę, w tym mieszkańców, ruchy oddolne i organizacje pozarządowe, biznes i administrację. Ideą jest stopniowe ograniczanie ilości produkowanych odpadów, obejmujące m.in. ponowne użycie produktów, recykling czy kompostowanie. 

Na bezpośrednią współpracę z Fundacją WWF liczy też Metropolia GZM. "Jednym z ustawowych zadań Metropolii jest rozwój społeczno-gospodarczy. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest nowym modelem gospodarki światowej, opartym na szeroko rozumianym rachunku ekonomicznym – to szansa dla nas na długoterminowy rozwój -  to się po prostu będzie opłacało" – powiedziała Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Metropolii GZM. 

Idea wypracowania, inspirowania, koordynowania gospodarką obiegu zamkniętego w Metropolii jest zadaniem wynikającym z przyjętego przez Zgromadzenie GZM Programu działań strategicznych od 2022r. 

"Strategia GOZ to przejście z nieekonomicznego, konsumpcyjnego modelu opartego na schemacie – produkuj/zużyj/wyrzuć do modelu pętli w którym odpad jeśli już powstanie staje się surowcem do powtórnego użycia. Katowice jako stolica Metropolii, jako lider zmian w tym zakresie, gospodarz Szczytu Klimatycznego jest i będzie - mam nadzieje - przykładem, który jako dobra praktyka będzie mógł być  implementowany w pozostałych gminach  zrzeszonych w GZM. Mocno kibicuje tej inicjatywie i wierzę, że podjęte działania będą dostatecznie odważne i kompleksowe – dodała Kamińska. 

List intencyjny między Fundacją WWF a Miastem Katowice został podpisany również przy udziale dwóch miejskich spółek - Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w założeniu lidera projektu i Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Współpraca z KTBS pozwoli w przyszłości testować m.in. nowe rozwiązania nisko - i zero - emisyjne w budownictwie mieszkaniowym.  

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25