facebook RSS # #

10.12.2019 21:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-10 11:07       aktualizacja: 2019-10-10 11:20       ŚRODOWISKO
  A A A

Śmieci na Mazowszu. Nieznacznie spadła masa zebranych odpadów z mazowieckich gospodarstw domowych

Śmieci na Mazowszu. Nieznacznie spadła masa zebranych odpadów z mazowieckich gospodarstw domowych
Fot. PAP/D.Delmanowicz
W 2018 r. na 1 mieszkańca Mazowsza przypadało średnio 293 kg zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych – poinformował Mazowiecki Urząd Statystyczny w informacji sygnalnej. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.

Odpady komunalne

Z przedstawionych danych wynika, że w 2018 r. z terenu Mazowsza zebranych zostało 1811,8 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło 14,5 proc. ogółu zebranych w kraju. W porównaniu z rokiem poprzednim masa wytworzonych odpadów komunalnych wzrosła o 2 proc. Na jednego mieszkańca województwa przypadało średnio 336 kg (wobec 330,7 kg w 2017 r.). 

W 2018 r. odpady komunalne odbierało od właścicieli nieruchomości 177 przedsiębiorstw (spadek o 3,3 proc. w porównaniu do roku poprzedniego). Firmy należące do sektora prywatnego odebrały 57,3 proc. odpadów komunalnych (wobec 60,3 proc. w 2017 r.). Spośród firm sektora publicznego w zbieraniu odpadów komunalnych najwyższy udział miały podmioty stanowiące własność komunalną (samorządową) — 97,9 proc.

Wśród wytworzonych odpadów komunalnych dominowały odpady pochodzące z gospodarstw domowych – 1579,9 tys. ton (tj. wzrost o 0,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Na 1 mieszkańca przypadało średnio 293,0 kg zebranych odpadów komunalnych (o 0,8 kg mniej niż w 2017 r.). Z pozostałych źródeł (usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji) zebrano 231,9 tys. ton (tj. więcej o 16,9 proc. w stosunku do 2017 r.). 

Na masę zebranych odpadów komunalnych złożyły się odpady zmieszane i odpady zebrane selektywnie. W 2018 r. udział odpadów zmieszanych w ogólnej masie odpadów komunalnych zebranych stanowił 73,6 proc. (podobnie jak w 2017 r.).

Głównym źródłem wytwarzania odpadów komunalnych zmieszanych są gospodarstwa domowe. Zebrano z nich 1133,4 tys. ton odpadów, co stanowiło 85 proc. masy w województwie. W miastach województwa zebrano 878,8 tys. ton, natomiast na wsi 254,6 tys. ton (w 2017 r. odpowiednio 900,2 tys. ton i 233,6 tys. ton). W przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano średnio 210,2 kg (o 0,8 kg mniej niż w 2017 r.) Najwięcej zmieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w powiatach: m.st. Warszawa (300,8 kg), warszawskim zachodnim (255,5 kg), ciechanowskim (242,8 kg), grodziskim (240,9 kg), a najmniej w lipskim (65,2 kg), siedleckim (72,2 kg), zwoleńskim (73,3 kg) oraz garwolińskim (75,7 kg). Natomiast z pozostałych źródeł zebrano 199,8 tys. ton odpadów, co stanowiło 15,0% ogólnej masy odpadów komunalnych zmieszanych (wzrost o 28,1 tys. ton, tj. więcej o 16,3% w porównaniu z 2017 r.). 

W 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego zebrano selektywnie 478,6 tys. ton odpadów komunalnych (26,4 proc. ogólnej masy odpadów). W porównaniu z poprzednim rokiem masa odpadów zebranych selektywnie wzrosła o 7,2 tys. ton (o 1,5 proc.). 

Najwięcej odpadów zebranych selektywnie pochodziło z gospodarstw domowych — 93,3 proc. (o 1,0 p. proc. mniej niż przed rokiem). 

W porównaniu z 2017 r. udział odpadów zebranych selektywnie pochodzących z usług komunalnych, handlu, małego biznesu i instytucji zwiększył się o 1,0 p. proc. 

W województwie mazowieckim w 2018 r. istniały 264 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (mniej o 1,9 proc. niż w 2017 r.); w miastach — 70 (26,5 proc. ogólnej liczby tego rodzaju punktów), a na obszarach wiejskich 194 (73,5 proc.).

Składowiska odpadów komunalnych

W końcu 2018 r. na terenie woj. mazowieckiego funkcjonowało 28 (wobec 29 w 2017 r.) składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 165,5 ha (wobec 167,4 ha w 2017 r.).
Z ogólnej liczby czynnych składowisk większość (71,4 proc.) zlokalizowana była na terenach wiejskich. 

W raporcie wskazano, że w ciągu 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego zlikwidowano 1061 nielegalnych wysypisk, z których łącznie wywieziono 4,8 tys. ton odpadów komunalnych. W porównaniu z 2017 r. ich liczba zmniejszyła się o 18,3 proc. (w miastach i na wsi spadła odpowiednio o 17,3 proc. i o 22,2 proc.). Nadal w województwie pozostały 117 dzikie istniejące wysypiska o łącznej powierzchni 64,9 tys. m2.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25