facebook RSS # #

24.01.2018 06:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2013-07-23 12:16       aktualizacja: 2013-07-23 20:34       URZĘDNIK
  A A A

Język w służbie. W Sejmie o kompetencjach urzędników i błędach na e-stronach

Język w służbie. W Sejmie o kompetencjach urzędników i błędach na e-stronach
Fotolia

Doskonalenie kompetencji językowych urzędników oraz korygowanie błędów językowych na stronach internetowych i w pismach instytucji to niektóre z działań uznanych przez Szefa Służby Cywilnej za istotne dla zwiększenia poprawności językowej tekstów urzędowych.


Konkluzje te szef Służby Cywilnej Sławomir Brodziński przedstawił podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w odpowiedzi na dezyderat komisji w sprawie poprawności językowej w przekazach urzędowych.


Komisja po rozpatrzeniu "Sprawozdania ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011" przedstawionego przez Radę Języka Polskiego, zwróciła się do prezesa Rady Ministrów o zobowiązanie ministrów i osób kierujących instytucjami centralnymi do zapewnienia udziału językoznawców przy redagowania tekstów urzędowych.


Członkowie komisji wyrazili nadzieję, iż poprawie ulegnie poprawność językowa i komunikatywność oficjalnych przekazów zamieszczanych na stronach internetowych instytucji. Podkreślili tu szczególną rolę m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W przedstawionej członkom komisji odpowiedzi Brodziński zwrócił uwagę na brak możliwości zapewnienia udziału językoznawców w redagowaniu wszystkich urzędowych tekstów, co motywował koniecznością redukcji wydatków publicznych.


- Wydaje się, że bardziej racjonalnym działaniem byłoby doskonalenie kompetencji językowych osób już pracujących w administracji (np. poprzez organizowanie specjalnych szkoleń, rozpowszechnianie wśród nich poradników językowych itd.) - zaznaczył w piśmie szef służby cywilnej.


Wśród innych podejmowanych działań wymienił opublikowany na wewnętrznym serwisie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poradnik prawidłowego redagowania pism urzędowych. Poinformował również, że część spośród błędów na stronach internetowych wskazanych przez Radę Języka została już skorygowana.


Dodał, iż nie było możliwości poprawy treści językowej niektórych dokumentów, ponieważ zostały już przyjęte i upublicznione lub też zarchiwizowane i powszechnie niedostępne.


Członkowie komisji przyjęli przedstawioną odpowiedź, wyrażając jednak wątpliwości odnośnie niektórych jej aspektów, zwrócili się do szefa Służby Cywilnej o jej uzupełnienie.


Zainteresowanie posłów wzbudziła zwłaszcza procedura związana z redagowaniem pism urzędowych oraz informacja kto odpowiada za ich poprawność i komunikatywność.


Brodziński zadeklarował wystąpienie do szefów instytucji o wyjaśnienie tych wątpliwości i zaprezentowanie ich komisji prawdopodobnie na jednym z jesiennych posiedzeń. (PAP)


TAGI: SEJM , URZĘDNIK
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25