facebook RSS # #

16.02.2020 20:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-02 14:06       aktualizacja: 2019-12-06 11:26       URZĘDNIK
  A A A

Szefów dwóch. BAS o poleceniu służbowym przewodniczącego rady gminy

Szefów dwóch. BAS o poleceniu służbowym przewodniczącego rady gminy
Fot. PAP/L. Muszyński
Czy przewodniczący rady gminy może wydać pracownikowi urzędu gminy polecenie przygotowania projektu uchwały? Publikujemy opinię dr Eweliny Gierach, ekspertki Biura Analiz Sejmowych.

Od obecnej kadencji samorządowej obowiązuje nowy przepis ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy. Chodzi o pracowników wykonujących zadania „organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych”.

Wejście w życie tej regulacji miało wzmocnić pozycję przewodniczącego rady gminy, który dotychczas nie miał uprawnień w stosunku do pracowników urzędu; w samych urzędach pojawiało się jednak wiele wątpliwości w związku ze stosowaniem nowych przepisów.

Na zlecenie posła Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość po kilku miesiącach od obowiązywania przepisów sprawą zajęło się Biuro Analiz Sejmowych.

Dr Ewelina Gierach z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która przygotowala dla BAS opinię, zauważa, że przewidziane w art 21a ustawy o samorządzie gminnym uprawnienie przewodniczącego rady gminy ma wyraźne granice.

„Polecenia służbowe przewodniczący może bowiem kierować tylko do określonej grupy pracowników urzędu wyróżnionej na podstawie kryterium wykonywanych zadań. Co więcej, mogą one dotyczyć jedynie takich zadań wykonywanych przez pracowników urzędu, które powiązane są wprost z zakresem obowiązków przewodniczącego rady” – wyjaśnia dr Ewelina Gierach.

Przypomina, że adresatem poleceń służbowych przewodniczącego rady gminy mogą być wyłącznie pracownicy urzędu gminy, którzy wykonują zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych

„Zakres zadań, które zostały powierzone danemu pracownikowi, jest określony w umowie o pracę, a także wynika ze statutu gminy, regulaminu organizacyjnego i innych aktów wewnętrznych lub polecenia służbowego pracodawcy” – wskazuje ekspertka. „Do tej grupy zalicza się także pracowników, którzy nie otrzymawszy wyraźnego polecenia pracodawcy, faktycznie wykonują te obowiązki za jego wiedzą i zgodą” – dodaje.

Jak podkreśla, zakres obowiązków przewodniczącego rady gminy określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych, zaś szczegółowe kompetencje przewodniczącego rady gminy mogą ponadto wynikać ze statutu gminy i innych uchwał jej organu stanowiącego.

„Wydane przez przewodniczącego rady gminy polecenie przygotowania projektu uchwały jest zgodne z prawem, jeżeli wśród uprawnień przewodniczącego rady gminy przewidziano prawo inicjatywy uchwałodawczej, a polecenie zostało wydane pracownikowi urzędu gminy spełniającemu wymogi określone w art 21a ustawy o samorządzie gminnym” – podsumowuje.

W jej opinii w takiej sytuacji za zgodne z obowiązującym prawem należy również uznać polecenie przygotowania przez radcę prawnego urzędu opinii prawnej do projektu uchwały.

Anna Banasik
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-12-03 10:17:29
om: Moim zdaniem niemal każdy urzędnik wykonuje "zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych". Zresztą jeśli Przewodniczący może wydawać polecenia nawet radcy prawnemu, to jakie jeszcze wątpliwości?
 
2019-12-03 09:04:18
Czytelnik: A to przewodniczący rady gminy ma prawo inicjatywy uchwałodawczej ?
Z którego przepisu to wynika ?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25