facebook RSS # #

21.10.2019 23:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-28 14:32       aktualizacja: 2018-05-28 14:57       WIEŚ
  A A A

1 mld na wodociągi. Rząd pracuje nad Narodowym programem budowy gminnej infrastruktury wodociągowej

1 mld na wodociągi. Rząd pracuje nad Narodowym programem budowy gminnej infrastruktury wodociągowej
Fot. PAP/G.Michałkowski
Rząd pracuje nad „Narodowym programem budowy gminnej infrastruktury wodociągowej" - wynika z informacji wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anny Moskwy. W ciągu czterech lat do małych gmin może trafić nawet 1 mld zł na rozwój systemów zaopatrzenia w wodę.

W odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa poinformowała, że resort rolnictwa przygotował projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program budowy gminnej infrastruktury wodociągowej".

Projekt przewiduje udzielanie dotacji dla gmin na wykonywanie zadań związanych z realizacją infrastruktury wodociągowej. Zakłada się, że program będzie trwał cztery lata a jego koszt dla budżetu państwa wyniósłby 1 mld zł (po 250 mln zł na rok). Projekt był przedmiotem obrad Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w dniu 20 lutego 2018 r.

Moskwa poinformowała, że założenia programu opracowano w oparciu o ekspertyzę Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. W wykonanym badaniu Instytut wskazał m. in. scenariusz optymalnego zwodociągowania obszarów wiejskich, który zakłada przyłączenie do sieci wodociągowej oraz, w sytuacji braku ekonomicznego uzasadnienia takiej inwestycji, zabezpieczenie indywidualnych ujęć wody dla 95 proc. mieszkańców obszarów wiejskich każdej gminy.

Z kolei koszt optymalnego zwodociągowania ludności wiejskiej został oszacowany na kwotę 7,1 mld zł.   

Wiceminister Moskwa odniosła się też do kwestii stworzenia krajowej strategii zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Poinformowała, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje powołanie zespołu do spraw zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, którego zakres zadań obejmować będzie również problematykę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. „W związku z powyższym w ramach posiedzenia ww. zespołu możliwa będzie szczegółowa analiza potrzeby ewentualnego opracowania ww. strategii" - zaznaczyła wiceminister.

Zdaniem Leszka Świętalskiego, sekretarza Związku Gmin Wiejskich RP program wspierający rozwój infrastruktury wodociągowej w małych gminach jest bardzo potrzebny. „Od dawna zabiegamy o tego typu rozwiązania. Trzeba pamiętać, że tylko ok. 36 proc. ludności gmin wiejskich pije wodę z wodociągów i źródeł gwarantujących dobrą jakość wody - powiedział Świętalski.  

Przedstawiciel ZGWRP liczy, że nowy program oprócz infrastruktury wodociągowej będzie wspierał też rozbudowę kanalizacji. „Zużywając wodę powstają ścieki, dlatego tego typu inwestycje powinny być realizowane komplementarnie" - zaznaczył Świętalski.

W raporcie z maja 2018 r. NIK zwróciła uwagę na trudności przedsiębiorstw wodociągowych z terenów gmin wiejskich związane z zachowaniem odpowiednich parametrów wody. Izba wskazała, że "przedsiębiorstwa wodociągowe są niedoinwestowane, a przez to nie zaspokajają potrzeb wielu mieszkańców polskiej wsi".   

NIK podkreśliła też, że niedostateczny poziom finansowania niezbędnych przedsięwzięć komunalnych w infrastrukturze wodociągowej „może w perspektywie najbliższych lat przyczynić się do degradacji wykorzystywanych sieci i urządzeń oraz utrudnić zapewnienie ciągłych dostaw wody o wymaganej jakości".       

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25