facebook RSS # #

20.10.2019 12:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-02 13:50       aktualizacja: 2019-07-02 14:09       WIEŚ
  A A A

Wieś o rozwoju. ZGWRP: Strategia rozwoju wsi dobra, ale potrzebuje uzupełnienia

Wieś o rozwoju. ZGWRP: Strategia rozwoju wsi dobra, ale potrzebuje uzupełnienia
Fot. PAP/D.Delmanowicz
Zarząd ZGWRP pozytywnie ocenił założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. Zwrócono jednak uwagę na jej braki i potrzebę stworzenia nowych instrumentów finansowych dla wsi.

„Jesteśmy zgodni, że nowy model rozwoju kraju zakłada rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Zakłada również jak najpilniejsze wykorzystanie indywidualnych potencjałów terytorialnych oraz rozwój oparty o inwestycje, innowacje, eksport oraz wysoko przetworzone produkty” – napisano w stanowisku Związku nt. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. 

Strategia do uzupełnienia 

Gminy wiejskie chcą jednak, aby w ostatecznym kształcie Strategia była uzupełniona m.in. o zapisy dotyczące standardów urbanistycznych uwzględniających ochronę krajobrazu, rewitalizację obszarów wiejskich, przeciwdziałanie nadmiernemu rozpraszaniu zabudowy osadniczej oraz ściślejsze powiązanie planowania przestrzennego z planami (strategiami) rozwoju gmin. 

ZGWRP sugeruje też zmianę podejścia w procesie planowania, realizacji i finansowania inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach o rozproszonej zabudowie. Zdaniem przedstawicieli gmin wiejskich musi nastąpić zróżnicowanie parametryzacji urządzeń i instalacji infrastrukturalnych względem miejsca ich planowania i realizacji. 

Samorządy wskazują także na konieczność „faktycznego wsparcie oświaty wiejskiej, uwzględniające to, że poprzez likwidację gimnazjów obniżona została ranga, a tym samym poziom wykształcenia uzyskiwanego na miejscu”. 

Według ZGWRP należy też wykluczyć tzw. białe plamy dostępu do transportu publicznego poprzez maksymalne uproszczenie zasad jego funkcjonowania na terenach wiejskich. 

Wieś potrzebuje nowych instrumentów finansowych

Oceniając dokument samorządowcy zwrócili też uwagę na konieczność wzmocnienia instrumentów finansowych wspierających Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. Zdaniem ZGWRP niezbędne są nowe wizje, programy oraz innowacyjne spojrzenie na wsparcie finansowe szans rozwoju obszarów wiejskich. 

Samorządowcy zaproponowali m.in. utworzenie krajowego Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi oraz wzmocnienie mechanizmu wyrównawczego w finansowaniu gmin z obszarami wiejskimi i wprowadzenie subwencji ekologicznej dla gmin objętych różnego rodzaju formami ochrony przyrody, jako rekompensaty za ograniczenia rozwojowe tych obszarów. 

Ponadto gminy wiejskie chciałyby utworzenia specjalnych, nie tylko unijnych, instrumentów finansowych dedykowanych dla obszarów wiejskich na eliminację niedomagań w sferze gospodarki wodno-ściekowej, a także zdecydowane zwiększenie finansowania w krajowym programie budowy dróg lokalnych.

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 jest jedną z 9 strategii tzw. Planu Morawieckiego. Jej celem podstawowym jest zapewnienie wzrostu dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi..

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki, przedstawiając strategię na początku czerwca podkreślił, że będzie ona przyjęta przez Radę  Ministrów we wrześniu lub październiku tego roku. Zaznaczył, że do 2 lipca rząd będzie zbierał wszystkie opinie i konsultacje publiczne.

mp/


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25