facebook RSS # #

19.02.2020 13:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-03 14:39       aktualizacja: 2017-11-03 14:59       WOJEWODA
  A A A

Wyrok za zlecone. Sąd: wojewoda ma zwrócić samorządowi Mazowsza 1,5 mln zł za zadania zlecone

Wyrok za zlecone. Sąd: wojewoda ma zwrócić samorządowi Mazowsza 1,5 mln zł za zadania zlecone
Fot. Fotolia
Sąd apelacyjny nakazał wojewodzie mazowieckiemu zwrot 1,5 mln zł w związku z wydatkami poniesionymi przez samorząd Mazowsza na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Sąd Apelacyjny orzekł, że Skarb Państwa powinien zwrócić województwu mazowieckiemu prawie 1,5 mln zł w związku z wydatkami poniesionymi przez urząd marszałkowski na realizację zadań zleconych z obszaru turystyki, w tym organizowanie egzaminów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także wydatki na wynagrodzenia dla pracowników urzędu marszałkowskiego realizujących zadania.

Mazowsze dochodziło swoich praw 8 lat, a sprawa dotyczyła roszczeń województwa mazowieckiego za 2006 r. Wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny.

Waldemar Kuliński, dyrektor urzędu marszałkowskiego podkreślił, że orzeczenie sądu jest ważne nie tylko dla Mazowsza, ale również dla innych samorządów. „Odzyskanie pieniędzy za zadania zlecone jest możliwe" - zaznaczył.

„Nie może być tak, że przekazuje się nam zadania, ale nie idą za tym adekwatne środki. W efekcie, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, w ostatnich latach musieliśmy przeznaczyć na ten cel pieniądze z budżetu województwa. Mam nadzieje, że kolejne rozstrzygnięcia dotyczące lat 2007-2013 również będą dla nas korzystne. W sumie domagamy się zwrotu ponad 24 mln zł" - dodał dyrektor.

Biuro prasowe wojewody mazowieckiego zapowiedziało, że urząd odniesie się do orzeczenia sądu na początku przyszłego tygodnia.

Finansowanie zadań zleconych od lat wywołuje dyskusje między samorządami, a stroną rządową. Zdaniem przedstawicieli administracji lokalnej samorządom przekazywane są coraz to nowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bez zapewnienia adekwatnego finansowania.

W raporcie z września br. NIK zwróciła uwagę, że system dotacyjny w obszarze finansowania wydatków ponoszonych przez jednostki samorządowe bezpośrednio (w związku z wykonywaniem przez nie zadań zleconych) działał nieprawidłowo. Jako główny powód kontrolerzy wskazali niespójne oraz niejasne regulacje, dotyczące zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji.

W efekcie NIK zwróciła się do Rady Ministrów z wnioskiem o rozważenie możliwości przekształcenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, mających charakter zadań stałych, w zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj także: NIK proponuje przekształcenie zadań zleconych w zadania własne JST

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-11-06 11:13:40
jan: przedmówcy chyba się w głowie pomieszało....urząd to urząd
 
2017-11-05 08:18:48
proste rozwiązanie: Zadania zlecone powinny być realizowane na podstawie zawartych porozumień-zleceniobiorca powinien wyliczyć koszty (osobowe i rzeczowe) obsługi zadań zleconych, a zleceniodawca powinien albo je zaakceptować, albo realizować samodzielnie. Jedno jest pewne, pracownicy realizujący w gminach zadania zlecone nie powinni być pracownikami urzędu gminy na stale zatrudnionymi, a jedynie urząd gminy zatrudniając ich (czy to na umowę o pracę, czy na zlecenie, co często praktykuje się przy zadaniach zleconych związanych z obsługa wyborów powszechnych i referendów), powinien działać w imieniu zleceniodawcy, a umowy powinny być zawarte czas określony-na czas realizacji zadania zleconego. Urząd gminy prawnie nie powinien zatrudniać osób, które nie realizują jego zadań, gdyż nie powinien ponosić z własnego budżetu żadnych kosztów związanych z zadaniami zleconymi. Wszelkie koszty związane z obsługa zadań zleconych powinny być oddzielnie księgowane do prawidłowego rozliczenia. Spora część gmin już oddzielnie wylicza i ewidencjonuje wszystkie koszty dot. zadań zleconych i na bieżąco-co roku rozlicza się z wojewodami. Tego zresztą wymagają przepisy prawa i RIO. Pojawiło się już także orzecznictwo na ten temat.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25