facebook RSS # #

17.10.2019 23:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-27 13:43       aktualizacja: 2018-07-27 14:15       WOJEWODA
  A A A

Sprawdzą samorządy. Wojewodowie sprawdzą, jak samorządy realizują wypłatę świadczeń dla rodzin

Sprawdzą samorządy. Wojewodowie sprawdzą, jak samorządy realizują wypłatę świadczeń dla rodzin
Fot. PAP/T.Gzell
Wojewodowie sprawdzą, czy samorządy zapewniają właściwą liczbę pracowników do realizacji wypłaty świadczeń dla rodzin i czy są oni odpowiednio wynagradzani. O monitoring zwróciła się minister rodziny Elżbieta Rafalska.

W liście do samorządowców minister Rafalska zapowiedziała też, że jej resort zamierza w najbliższym czasie przeanalizować jak gminy wydatkują dotacje przeznaczane na koszty realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W piśmie skierowanym do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast szefowa ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej podziękowała pracownikom urzędów, które zajmują się obsługą wniosków o świadczenia dla rodzin "za wzmożony wysiłek związany z obowiązkami związanymi z przyjmowaniem wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy".

"To właśnie od zaangażowania osób wykonujących zadania oraz sposobu organizacji pracy w kierowanych i nadzorowanych przez Państwa jednostkach organizacyjnych, zależy sprawny przebieg procesu przyjmowania wniosków i terminowości wypłat świadczeń kierowanych do polskich rodzin" – napisała Rafalska.

Poinformowała jednocześnie, że w odpowiedzi na napływające od pracowników sygnały "wskazujące na niedoskonałości w sposobie organizacji komórek odpowiedzialnych za realizację ww. zadań, polegające głównie na zatrudnianiu nieadekwatnej liczby pracowników oraz niskich wynagrodzeniach osób zajmujących się realizacją ww. zadań" zwróciła się do wojewodów o monitoring tych zagadnień.

"Prowadzony przez wojewodów monitoring realizacji zadań przez organy właściwe będzie zatem dotyczyć nie tylko prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych, ale obejmie także analizę zapewnienia właściwej liczby pracowników bezpośrednio wykonujących te zadania oraz odpowiedniej wysokości ich wynagrodzeń, adekwatnej do wykonywanych obowiązków" - zapowiedziała minister.

Rafalska podkreśliła, że koszt realizacji programu "Dobry Start" przez gminę i powiat wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia. Na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu organ właściwy ma obowiązek przeznaczyć nie mniej niż 80 proc. dotacji otrzymanej na koszty realizacji.

Z kolei otrzymywane przez organy właściwe koszty obsługi zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 500 plus wynoszą 1,5 proc. otrzymanej dotacji na to świadczenie.

"Nie licząc środków przekazanych na koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, w 2017 r. organom właściwym przekazano 350,9 mln zł na obsługę świadczenia wychowawczego, z czego do budżetu państwa zwrócono aż 23 mln zł niewykorzystanych środków, co stanowi 6,5 proc. całości przekazanych kwot.

Minister w swoim piśmie podkreśla też, że źródłem finansowania m.in. wynagrodzeń osób realizujących zdania, mogą być również przypadające gminie kwoty odzyskanych od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

"Z danych MRPiPS wynika, że w 2017 r. gminy aż 44 proc. (tj. 31,1 mln zł) z ww. kwot przeznaczyły na inne cele niż dotyczące obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów" - wskazała Rafalska i zapowiedziała, że  jej resort przeanalizuje jak gminy wydatkują dotacje przeznaczane na koszty realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 1 lipca do urzędów gmin trafiają pierwsze wnioski o 300 zł z programu "Dobry start"; rozpoczęło się także przyjmowanie wniosków on-line na kolejny okres wypłaty świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500+".

js/
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-31 08:32:16
Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica: W przypadku małych gmin środki na obsługę są niewystarczające. Gmina Płużnica na koszty realizacji programu "Dobry Start" otrzymała około 6 000 zł. Pracownicy obsługujący inne świadczenia nie chcieli przyjąć nowych obowiązków ze względu na ten sam termin składania wniosków. Z drugiej strony środki były niewystarczające żeby kogoś zatrudnić. Ostatecznie pracownik zajmujący się funduszem alimentacyjnym i częściowo świadczeniami rodzinnymi zgodził się, gdyż nie było innego wyjścia.
 
2018-07-30 14:33:07
Teleka: Popieram komentarz -pracownika- w 1000%. Święte słowa.
 
2018-07-30 11:06:03
pracownik: Pani Minister obsługę świadczeń rodzinnych wcisnęła do ośrodków pomocy społecznej, troszczy się o niewielkie obciążenie pracą i wysokie zarobki obsługujących. Pytam, dlaczego nie troszczy się o zarobki pracowników merytorycznych OPS( pracowników socjalnych , specjalistów,wykształconych kierunkowo, dlaczego nie kontroluje się sposobów obsadzania stanowisk (w tym kierowniczych)i ogromnych wynagrodzeń na tych stanowiskach. Denerwujące jest to, że na każdym portalu (również dot. bezpośrednio pomocy społecznej)wiodącą tematyką są świadczenia 500+, 300+, alimentacyjne i inne z tym związane. Znikają powoli informacje dot.tematów pomocy społecznej. Pani Minister pracownicy socjalni wegetują i zarabiają mniej niż część świadczeniobiorców wszystkich "PLUSÓW". Prosimy o ustawowe regulacje.
 
2018-07-30 07:53:36
OldestWoman: Nie dosyć, że narzuca, to jeszcze wskazuje, kto konkretnie ma te zadania wykonywać, jak w przypadku tzw. 300+. Muszą to robić osoby zatrudnione przy świadczeniach wychowawczych. Nie dano samorządowi możliwości zorganizowania wykonywania tych zadań, a teraz będzie się "sprawdzać", czy samorząd zatrudnia odpowiednią liczbę osób i czy dostatecznie wysoko opłaca pracowników. No paranoja i schizofrenia. Jestem całym sercem za tym, żeby swoje rozdawnictwo rząd realizował swoimi siłami, np. wojewodów.
 
2018-07-27 22:29:18
obywatel: A dlaczego nie zrobić inaczej: skoro są to programy rządowe, to niech administracja rządowa zajmie się ich realizacją. Dlaczego rząd narzuca tym "złym" samorządom obowiązek realizacji dodatkowych zadań i ma czelność kontrolować ich realizację? Chyba tylko po to, aby zrzucić winę na samorząd jeśli coś pójdzie nie tak i mieć "argumenty" aby dalej niszczyć samorządność w tym kraju.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25