facebook RSS # #

19.02.2020 14:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-08 16:13       aktualizacja: 2018-08-08 17:05       WOJEWODA
  A A A

Za blisko. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały rady Rawy w sprawie miejsc sprzedaży alkoholu

Za blisko. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały rady Rawy w sprawie miejsc sprzedaży alkoholu
Fot.PAP/ T.Zmijewski
Wojewoda łódzki stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka, wskazując, że odległość 15 metrów od obiektów chronionych, w których nie może być sprzedawany i podawany alkohol jest niezgodna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.

Rada Miasta Rawa Mazowiecka w uchwale z 21 czerwca ustaliła strefy ochronne, w których nie może być miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wokół szkół, przedszkoli i żłobków; kościołów, cmentarzy, kaplic; basenów i kąpielisk; hal sportowych oraz dworców autobusowych i kolejowych.

Strefę ochronną ustalono na 15 metrów w postaci pasa otaczającego granice posesji obiektu chronionego w przypadku obiektów o charakterze oświatowym i wychowawczo-opiekuńczym. Natomiast w przypadku innych obiektów chronionych strefę ochronną wyznaczono wokół wejścia do obiektu chronionego.

Wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym unieważniającym uchwałę wskazał, że odległość 15 m od obiektów chronionych w powiązaniu ze sposobami ustalania odległości jest niezgodna z art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm).

- Przyjęta przez Radę odległość 15 m od obiektów chronionych oznacza bardzo bliskie, bezpośrednie sąsiedztwo z obiektami uznanymi za szczególnie chronione w danym zakresie, co w oczywisty sposób kłóci się z koniecznością realizowania obowiązku ograniczania dostępności do alkoholu, w szczególności w stosunku do osób nieletnich – napisał Zbigniew Rau, wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym przekazanym Radzie i Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Zdaniem wojewody, „na uwagę zasługuje także sposób ustalania tej strefy i pomiaru tej odległości ustalony w § 1 ust. 2 i ust. 5 -7 uchwały, zgodnie z którym pomiar ten dokonuje się m.in. najkrótszą drogą w linii prostej od drzwi wejściowych miejsc chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych”.

- Odległość 15 m pozwala zatem na usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych np. naprzeciwko lub niemal naprzeciwko okien szkoły lub przedszkola, po drugiej stronie drogi lub ulicy, czy też na tyłach budynku obiektu "chronionego". Trzeba bowiem mieć na uwadze szerokość "obiektów chronionych" – napisał wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu.

Jak podkreślił, „w praktyce może być tak, że miejsce sprzedaży alkoholu będzie mieściło się w granicy z przedszkolem czy innym tego typu obiektem”.

Zastępca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka wyjaśniał, że „początkowo w projekcie uchwały zakres strefy ochronnej miał wynosić 25 m i został zmieniony na 15 m w trakcie procesu uchwałodawczego”.

Jednak - zdaniem wojewody łódzkiego - „te same zastrzeżenia występować będą w przypadku ustalenia strefy ochronnej w wymiarze 25 m”.

W ocenie organu nadzoru Rada Miasta nie wypełniła delegacji ustawowej określonej w art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i naruszyła w sposób istotny wymieniony art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z art. 7 Konstytucji RP (zasada legalizmu).

- Swoboda gminy w zakresie tworzenia norm prawnych ustalających zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jest ograniczona przez obowiązek realizowania celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tworzenie takich zasad, które stoją w sprzeczności z zadaniami gminy postawionymi przez ustawodawcę oznacza naruszenie prawa – wskazał wojewoda w rozstrzygnięciu.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości określa cele, które jednostka samorządu terytorialnego, stanowiąc akt prawa miejscowego, jest zobowiązana uwzględniać.

- Jeżeli zatem ustawodawca wskazuje, że celem omawianej ustawy jest między innymi ograniczenie dostępności alkoholu i motywowanie obywateli do powstrzymywania się od jego spożywania, to obowiązkiem organu stanowiącego przepisy prawa miejscowego jest podporządkowanie się tym celom. Są one bowiem dla niego nie postulatami, lecz normami o charakterze wiążącym (wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. III SA/Łd 421/17, wyrok WSA w Łodzi z dnia 28 grudnia 2017 r. IIISA/Łd 755/17) – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Rozstrzygniecie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

amk/
TAGI: PRAWO , WOJEWODA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-10 10:30:42
m.j.: Dalsza część centralizacji władzy. To organ stanowiący dokonał oceny i stwierdził, że taka odległość spełni zadania wymienione w ustawie. A zadaniem wojewody jest stwierdzenie, w którym miejscu jest to niezgodne z przepisami prawa. Jaka odległość spełni oczekiwania wojewody 100m, 1000m, czy tak jak w Kościele Św. Brygidy w Gdańsku lub Św. Krzyżu w Kielcach jedynie grubość stropu.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25