facebook RSS # #

19.02.2020 14:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-14 11:42       aktualizacja: 2019-06-14 11:44       WYBORY
  A A A

Znowu wybory. W niedzielę przedterminowe wybory rady powiatu koneckiego

Znowu wybory. W niedzielę przedterminowe wybory rady powiatu koneckiego
Fot.UM KOńskie
W niedzielę odbędą się przedterminowe wybory do rady powiatu koneckiego, które są konsekwencją rozwiązania z mocy prawa rady powiatu, z powodu niedokonania wyboru zarządu w określonym terminie.

Powiadomienia komisarza wyborczego o zamiarze utworzenia komitetów wyborczych, złożyło osiem komitetów, ale ostatecznie listy kandydatów zrejestrowało siedem z nich. Są to: Komitet Wyborczy Wyborców (KWW) Nasz Powiat, KWW Robert Plech Nowy Powiat, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KWW Ziemia Konecka, KWW Porozumienie Samorządowe TKN, KWW Prawi i Solidarni i KWW Innowacyjny Samorząd.

Komitety te w czterech okręgach wystawiły 194 kandydatów. Są wśród nich m. in. przewodnicząca rozwiązanej rady powiatu, będąca w zarządzie powiatu przez część kadencji 2014-2018 Dorota Duda, b. członek zarządu powiatu Damian Rozmus, starosta dwóch kadencji, szef PSL w powiecie Bogdan Soboń, b. burmistrz Końskich, szef PO w powiecie Michał Cichocki, b. szef SLD w powiecie Robert Plech, wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński oraz pełniący od końca marca funkcje organów powiatu koneckiego (wyznaczony przez premiera), szef PiS w powiecie, Grzegorz Piec.

W głosowaniu zostanie wybranych 21 radnych. Będzie ono przeprowadzone w niedzielę w godz. 7-21, w 75 obwodowych komisjach wyborczych na terenie powiatu.

20 marca wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek podpisała obwieszczenie ogłaszające rozwiązanie z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich "z dniem 26 stycznia". Przyczyną tej decyzji było niepowołanie pełnego zarządu w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Wybrany przez radę zarząd powiatu składał się z trzech osób, natomiast statut koneckiego samorządu mówił o konieczności powołania czterech członków (statut powiatu zmniejszający liczbę członków zarządu powiatu z 4 na 3 uchwalono pod koniec lutego).

Samorząd powiatu koneckiego zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Kielcach obwieszczenie wojewody, zarzucając naruszenie w nim przepisów prawa materialnego. W dostarczonym przez pełnomocnika samorządu prof. Marka Chmaja dokumencie podkreślono, że w podpisanym przez wojewodę obwieszczeniu nastąpiła błędna wykładnia art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Jak zaznaczono, ustawa "wyraźnie wskazuje, że wybór zarządu uznaje się za spełniony w przypadku powołania członków zarządu w liczbie od minimalnie trzech do maksymalnie pięciu osób". Według uzasadnienia skargi statut powiatu jest aktem prawa miejscowego "co oznacza jedynie, że określona w nim liczba członków zarządu musi być zgodna z ustawową normą w tym zakresie".

W skardze został zamieszczony także wniosek o wstrzymanie wykonania obwieszczenia. W odpowiedzi na skargę wojewoda świętokrzyski wniósł m.in. o umorzenie postępowania - ze względu na cofnięcie skargi 23 kwietnia przez pełniącego funkcję organów powiatu, który zdecydował także o wycofaniu pełnomocnictw do reprezentowania powiatu przez prof. Chmaja.

17 maja kielecki WSA umorzył postępowanie. W uzasadnieniu wskazał, że pełniący obowiązki rady powiatu miał prawo cofnąć skargę wniesioną przez pełnomocnika dotychczasowych władz samorządowych powiatu koneckiego, a w tej sytuacji sąd był zobligowany umorzyć postępowanie. Sąd zaznaczył, że w dacie wniesienia skargi prof. Chmaj był uprawniony do reprezentowania powiatu koneckiego.

Sąd wskazał także, że musiał zbadać, czy cofniecie skargi nie zmierza do obejścia prawa lub utrzymania w mocy przepisów objętych wadą nieważności - kielecki WSA uznał, że wojewoda świętokrzyski prawidłowo wydał obwieszczenie o rozwiązaniu z mocy prawa rady powiatu koneckiego.

Pełnomocnik odwołanego samorządu powiatowego wniósł pod koniec maja zażalenie na to postanowienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ze stanowiskiem wojewody nie zgodziło się także 11 radnych, którzy tworzyli w powiecie koneckim koalicję rządzącą. W swoim stanowisku sprzed kilkunastu tygodni ocenili m.in. że sprawa ma kontekst polityczny. O możliwości rozwiązaniu gremium radni mieli dowiedzieć się z mediów informujących o skardze złożonej do wojewody "przez trzech radnych opozycyjnych startujących z listy SLD-Lewica Razem", którzy zwrócili się "o kontrolę i nadzór nad działalnością" koneckiej rady powiatu.

Do ubiegłorocznych wyborów samorządowych - przez trzy kadencje - w koneckim samorządzie powiatowym PiS tworzyło koalicję z PSL. W jesiennych wyborach 2018 r. PiS uzyskało w radzie powiatu koneckiego sześć mandatów, PSL – pięć, SLD-Lewica Razem – cztery, komitet Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego – trzy, komitet Samorządni Ziemi Koneckiej Krzysztof Obratański – dwa, Porozumienie Samorządowe TKN – jeden mandat. W sprawie utworzenia nowej koalicji, pod koniec października ub.r. porozumieli się radni powiatowi PiS, SLD i komitetu Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego (tworzą go osoby związane z SLD).

Ustalono, że starostą będzie przedstawiciel PiS, a wicestarostą – reprezentant SLD. W reakcji na te zapowiedzi szef Sojuszu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że zarząd powiatowy SLD w Końskich nie zgodził się jednak na taką współpracę – dwaj radni, którzy porozumieli się z PiS, zostali zawieszeni w prawach członka partii (pozostałe osoby jedynie startowały z list Sojuszu, nie są członkami partii). Do dymisji podał się też szef organizacji powiatowej SLD.

Ewentualne porozumienie z przedstawicielami SLD, krytykowało także dwóch radnych PiS, w tym wicestarosta wcześniejszej kadencji, b. szef powiatowych struktur ugrupowania Andrzej Lenart. Według lokalnych mediów, razem z innymi działaczami PiS z miejskich struktur partii w Końskich, wystosował on list do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, z protestem przeciw koalicji z przedstawicielami SLD. List miał poprzeć także inny radny powiatowy PiS, Jarosław Lasota.

Podczas pierwszej sesji rady powiatu koneckiego nowej kadencji w wyborach starosty zgłoszono dwóch kandydatów – obu z PiS: rekomendowanego przez zarząd wojewódzki partii szefa powiatowych struktur Grzegorza Pieca oraz Lenarta. W głosowaniu wygrał Lenart uzyskując poparcie 11 radnych, na Pieca zagłosowało dziewięć osób (jeden głos był nieważny). Wicestarostą został dotychczasowy starosta, przedstawiciel PSL, Bogdan Soboń. Wybrano też etatowego członka zarządu powiatu – to reprezentant jednego z lokalnych komitetów. Natomiast przewodniczącą rady powiatu została przedstawicielka PSL.

Taki wynik głosowania wskazywał na porozumie się dwóch "zbuntowanych" radnych PiS, PSL (pięciu radnych) i czwórki radnych z lokalnych komitetów (dwie z tych osób wcześniej współtworzyły porozumienie koalicyjne PiS i SLD).

Jesienią 2018 r. w wyborach do rady powiatu koneckiego pod względem poparcia głosujących, drugi wynik po PiS (26,92 proc.) miało SLD (19,61 proc.), a trzeci PSL (18,42 proc.). Jednak zasady podziału mandatów dały ludowcom w powiecie jeden mandat więcej, niż lewicy.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/
TAGI: WYBORY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25