facebook RSS # #

19.02.2020 13:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-18 12:49       aktualizacja: 2019-09-19 10:59       WYBORY
  A A A

Czas na spis. Kalendarz wyborczy: 23 września uływa termin sporządzenia przez gminę spisu wyborców

Czas na spis. Kalendarz wyborczy: 23 września uływa termin sporządzenia przez gminę spisu wyborców
Fot. PAP
Kalendarz wyborczy przyspiesza - do 23 września gminy muszą sporządzić spisy wyborców, a komisarze wyborczy powołać obwodowe komisje wyborcze. Do wyborów parlamentarnych pozostał mniej niż miesiąc - głosowanie 13 października.

Zadania dla gmin

Do 23 września 2019 r. gminy mają obowiązek sporządzenia spisów wyborców czyli wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.

Do 8 października wyborcy będą mogli składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

Z kolei do 10 października o dopisanie mogą wnioskować wyborcy przebywający za granicą i głosujący w utworzonych tam obwodach, a także przebywający na polskich statkach morskich.
Aby wpisać się do właściwego rejestru wyborców nie trzeba wychodzić z domu. Można to zrobić online przez stronę Obywatel.gov.pl. Tam za pomocą wyszukiwarki należy znaleźć usługę lub przejść do niej bezpośrednio z banera, po czym zalogować się Profilem Zaufanym. Następnie należy wskazać gminę na terenie, której planujemy oddać głos.

Od maja tego roku rozszerzony został katalog podmiotów, które mają być informowane o zmianach w spisie wyborców. Wcześniej zawiadomienia w tej sprawie były wysyłane do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały osoby, która została dopisana lub wpisana do spisu wyborców. Teraz dodatkowo informowany o zmianie będzie konsul właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania za granicą.

Zadania komisarzy

Z kolei komisarze wyborczy mają do 23 września czas na powołanie obwodowych komisji wyborczych. Za udział w pracach komisji obwodowej członek komisji otrzymuje zryczałtowaną dietę, zależną od pełnionej funkcji: członek komisji obwodowej otrzyma 350 zł, zastępca przewodniczącego 400, zaś przewodniczący komisji 500 zł.

Do 23 września jest też czas na podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
TAGI: WYBORY
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-09-19 08:38:36
ja: "Do wyborów europejskich pozostał mniej niż miesiąc - głosowanie 13 października" - a nie wyborów parlamentarnych?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25