facebook RSS # #

21.01.2020 22:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-19 18:39       aktualizacja: 2019-09-19 19:53       WYDARZENIE
  A A A

Instrumenty dla wsi. Kongres Gmin Wiejskich: obszary wiejskie potrzebują nowych instrumentów finansowych

Instrumenty dla wsi. Kongres Gmin Wiejskich: obszary wiejskie potrzebują nowych instrumentów finansowych
Fot. PAP/G.Michałowski
Wprowadzenia subwencji ekologicznej dla gmin oraz standardów urbanistycznych uwzględniających ochronę środowiska, do tego stworzenie specjalnych instrumentów finansowych dedykowanych obszarom wiejskim – tego m.in. domagają się uczestnicy XIX Kongresu Gmin Wiejskich. 

Na zakończenie XIX Kongresu Gmin Wiejskich, w którym wzięło udział ponad 500 samorządowców przyjęto m.in. stanowisko dotyczące rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska. Zwrócono w nim uwagę, że „skala zróżnicowania standardów życia w miastach i na obszarach wiejskich, a także stan środowiska i ekstremalna potrzeba o jego dbałość jest wyzwaniem dla polityków, parlamentu, rządu i samorządu”. Dlatego, zdaniem przedstawicieli gmin wiejskich „potrzebne są w tym zakresie nowe polityki, nowe programy oraz innowacyjne przedsięwzięcia rozwojowe i proekologiczne”.

Zdaniem uczestników Kongresu poprawie sytuacji w tym zakresie będzie sprzyjać m.in. zastosowanie w programach wspierających rozwój obszarów wiejskich takich instrumentów finansowych, które realnie wpłyną na zmniejszenie dysproporcji w zakresie standardów życia pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi. 

Według przedstawicieli gmin wiejskich potrzebne jest też utworzenie specjalnych, nie tylko unijnych, instrumentów finansowych dedykowanych dla obszarów wiejskich na eliminację niedomagań w sferze gospodarki wodno-ściekowej (liniowej i rozproszonej). Z kolei w zakresie planowania przestrzennego konieczne są standardy urbanistyczne uwzględniające nie tylko ochronę krajobrazu, ale także ochronę środowiska. Zdaniem samorządowców standardy te winny obejmować procesy rewitalizacyjne, ochronę wód, gleb i powietrza oraz przeciwdziałać rozpraszaniu zabudowy osadniczej. 

W stanowisku opowiedziano się też za wzmocnieniem mechanizmu wyrównawczego w finansowaniu gmin z obszarami wiejskimi i wprowadzenie subwencji ekologicznej dla gmin objętych różnego rodzaju formami ochrony przyrody, jako rekompensaty za ograniczenia rozwojowe tych obszarów. 

Zdaniem uczestników Kongresu należy również utworzyć spójne i stabilne mechanizmy wsparcia zróżnicowanych form energetyki opartej na źródłach odnawialnych i zorientowanej na procesy prosumenckie. W stanowisku zwrócono jednak uwagę, że wsparcie potrzebne jest nie tylko dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, ale także dla instalacji kogeneracyjnych wykorzystujących biomasę, osady ściekowe oraz wszelkie inne odpady mające wartość energetyczną.

W zakresie realizacji programów rządowych i specjalnych, związanych z ochroną środowiska uczestnicy Kongresu wskazali na potrzebę przywrócenia możliwości tworzenia gminnych funduszy ochrony środowiska wraz z określeniem źródeł ich dochodów jako partycypacji w opłatach za korzystanie ze środowiska. „Likwidacja w 2010 roku gminnych i powiatowych funduszy negatywnie wpłynęła na lokalne możliwości wspierania działań w zakresie ochrony środowiska, czego dowodem jest np, spowolnienie tempa i zakresu eliminowania azbestu” – podkreślono w stanowisku.

W stanowisku odniesiono się także do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaznaczając, że „pod kątem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. zasad techniki prawodawczej, celowym i pilnym jest napisanie tej ustawy od nowa”.

Według przedstawicieli gmin wiejskich „ustawa śmieciowa” staje się coraz bardziej skomplikowana, a kolejne jej nowelizacje czynią jej tekst mało zrozumiałym dla wszystkich uczestników systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

mp/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25