facebook RSS # #

18.10.2019 07:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-22 15:51       aktualizacja: 2019-01-22 12:33       ZDROWIE
  A A A

Plus za szczepienie. Piastów wprowadza dodatkowe kryteria przy ubieganiu się o przedszkole

Plus za szczepienie. Piastów wprowadza dodatkowe kryteria przy ubieganiu się o przedszkole
Fot.Fotolia
Rada Miejska w Piastowie wprowadziła dodatkowe kryterium przy ubieganiu się o miejsce w publicznym przedszkolu. W II etapie rekrutacji premiowane będą dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 piastowskich radnych, nikt nie był przeciw, czterech radnych wstrzymało się od głosu. Zgodnie z regulacją, zaszczepienie dziecka nie będzie kryterium niezbędnym, by mogło się ono dostać do publicznego przedszkola, ale w drugim etapie rekrutacji za wykonanie obowiązkowych szczepień przysługiwać będzie dodatkowo pięć punktów.

W 2015 roku z podobną inicjatywą uwzględnienia szczepień w rekrutacji do żłobków i przedszkoli wyszła Częstochowa. Rozwiązanie to zakwestionował wówczas wojewoda, a potem WSA w Gliwicach.

W Piastowie premiowanie szczepień przy rekrutacji to inicjatywa burmistrza Grzegorza Szuplewskiego. Podczas ostatniego posiedzenia rady miejskiej przekonywał, że intencją uchwały nie jest dyskryminowanie kogokolwiek, ale poważne traktowanie obowiązku dbania o bezpieczeństwo wszystkich dzieci w przedszkolach, w tym też tych, które nie mogą być zaszczepione z różnych względów zdrowotnych.

Burmistrz przypomniał, że w ostatnim czasie pojawiają się kolejne przypadki zachorowań na odrę, w tym także w Piastowie. "Mówimy o realnym zagrożeniu" - podkreślał burmistrz.

Podczas dyskusji radni podnosili wątpliwości, czy premiowanie dzieci zaszczepionych nie będzie dyskryminowało tych, które zaszczepione nie są ze wskazań medycznych np. ze względu na upośledzoną odporność. W ocenie burmistrza, nie powinno dochodzić do takiej dyskryminacji, a mechanizm powinien działać tak, by dzieci, które nie są zaszczepione ze względów zdrowotnych i jest to potwierdzone kwalifikacją lekarską były traktowane podczas rekrutacji tak, jak dzieci zaszczepione.

Zgodnie z Prawem oświatowym, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli na pierwszym etapie brane są pod uwagę: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ale w drugim etapie rekrutacji to samorządy przyjmują różne kryteria różnicujące sytuację dziecka. Punktowane są najczęściej zatrudnienie rodziców, miejsce zamieszkania czy starsze rodzeństwo objęte edukacją przedszkolną.

W 2015 roku z inicjatywą uwzględnienia szczepień w rekrutacji do żłobków i przedszkoli wyszła Częstochowa. Zgodnie z uchwałami tamtejszej rady rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do miejskich żłobków i przedszkoli mieli przedstawiać zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci. Rozwiązanie to zakwestionował najpierw wojewoda, a potem WSA w Gliwicach.

Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym przypomniał, że kryteria określone przez organ prowadzący powinny uwzględniać zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Według organu nadzoru trudno uznać, że potwierdzenie faktu odbycia obowiązkowych szczepień przez dziecko lub ich długotrwałe odroczenie ma na celu uwzględnienie potrzeb dziecka ubiegającego się o miejsce w przedszkolu czy też potrzeb jego rodziny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podzielił zastrzeżenia wojewody i uznał, że to, czy dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom, czy nie, nie może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji. O sprawie pisaliśmy TUTAJ.

js/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-23 07:31:17
Tatuś: A dlaczego wprowadza się w ogóle "kryteria przy ubieganiu się o przedszkola". Czym kieruje się samorząd, że kategoryzuje dzieci które zostaną przyjęte a które nie? A co z tymi które "nie spełnią kryteriów" radnych?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25