facebook RSS # #

18.10.2019 07:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-29 11:21       aktualizacja: 2019-03-29 11:23       ZDROWIE
  A A A

Walka o szpitale. Zespół roboczy złożony z przedstawicieli resortu zdrowia, NFZ i Związku Powiatów Polskich będzie pracował nad poprawą sytuacji szpitali

Walka o szpitale. Zespół roboczy złożony z przedstawicieli resortu zdrowia, NFZ i Związku Powiatów Polskich będzie pracował nad poprawą sytuacji szpitali
Sytuacja szpitali powiatowych w ostatnich latach znacząco się pogorszyła. Wiele z nich przynosi straty i traci płynność. Nawet te, które jeszcze w 2017 r. były na plusie.

27 marca z inicjatywy Związku Powiatów Polskich odbyło się w Warszawie spotkanie delegacji ZPP z przedstawicielami resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Resort reprezentował Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia wraz ze współpracownikami. W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas spotkania prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka podkreślał, że w ostatnich latach sytuacja szpitali powiatowych uległa znacznemu pogorszeniu, że tracą one płynność.

Mec. Bernadeta Skóbel, radca prawny w biurze ZPP, przedstawiła przygotowaną przez Związek Powiatów Polskich analizę danych z 98 szpitali pochodzących z ankiet zebranych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Wynika z niej, że w porównaniu do roku 2017 tylko 12 proc. szpitali biorących udział w badaniu poprawiło wynik finansowy, a w 88 proc. uległ on pogorszeniu.

W 2017 r. jednostki biorące udział w badaniu zakończyły rok finansowy z łącznym wynikiem finansowym -77,8 mln zł, a zeszłym roku ten łączny wynik znacznie się pogorszył, do -256,5 mln zł.

„Można zauważyć również pogorszenie się sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, które jeszcze na koniec 2017 r. odnotowały dodatni wynik finansowy, a rok 2018 r. zamknęły ze stratą. Dotyczyło to 24 jednostek biorących udział w badaniu” – pisze Związek Powiatów Polskich w swym komunikacie na ten temat.

W ankiecie brały udział zarówno spółki prawa handlowego, jak i SP ZOZ. Dane o stratach do pokrycia przez podmiot tworzący (samorząd) po uwzględnieniu kosztów amortyzacji dotyczą tylko tej drugiej grup i jest to kwota 142 mln zł.

„W 2018 r. nastąpił wzrost udziału kosztów osobowych w ogólnych kosztach prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze z 61 proc. do 63 proc. Ponadto koszty wynagrodzeń rosną w szybszym tempie niż inne koszty (w 2018 w porównaniu do 2017 o 13 proc.). Jest to ważny wskaźnik, bowiem świadczy o tym, jak duży wpływ na kondycję finansową podmiotów leczniczych mają decyzje w sprawie wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o koszty wynagrodzeń, to łączny wzrost kosztów osobowych w badanych szpitalach wyniósł 440 mln zł, dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wyniosły 268 mln zł, zatem z własnych środków podmioty lecznicze musiały zabezpieczyć 136 mln na pokrycie wzrostu kosztów osobowych. Wzrost kosztów usług outsourcingowych w stosunku do 2017 r. wyniósł 45 mln zł” – informuje ZPP.

„W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wprowadzającego normy zatrudnienia pielęgniarek w przeliczeniu na jedno łóżko w badaniu zapytano również o planowaną liczbę łóżek. Na pytanie dotyczące planowanej likwidacji łóżek odpowiedzi udzieliły 92 szpitale, z których 73 zadeklarowały likwidację 2 557 łóżek. Szacujemy, że w całej Polsce w szpitalach powiatowych zniknie 5 tys. łóżek” – dodaje Związek Powiatów Polskich.

W trakcie spotkania minister Miłkowski przyznał, że powiaty nie mają łatwej sytuacji. Mają bowiem wiele zadań do wykonania nie tylko w sferze ochrony zdrowia, ale i w innych, takich jak choćby oświata czy opieka społeczna. Polska na tle innych krajów unijnych dysponuje niższymi nakładami na ochronę zdrowia.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna przedstawił prognozę poprawy sytuacji finansowej szpitali – w związku z tym, że prognozowane są wyższe wpływy NFZ. Wynik finansowy NFZ już teraz jest dużo lepszy niż zakładano. Jest bowiem na poziomie 2 mld zł za 2018 r. To są środki, które znajdą się w Funduszu Zapasowym i mogą być użyte w drugim półroczu. Jednak już w pierwszym półroczu NFZ chce zwiększyć finansowanie o taką samą kwotę, czyli o 2 mld zł, z czego 40 proc. zostanie przeznaczonych na szpitale.

„Pierwsza zmiana wycen nastąpi prawdopodobnie dla większości oddziałów do Świąt Wielkanocnych a wypłata formalnie nastąpi do końca kwietnia br. Druga zmiana wycen w roku nastąpi w lipcu a ich wypłata w sierpniu. Niewykluczona jest kolejna zmiana – we wrześniu br. Rozliczenie nadwykonań nastąpi także w kwietniu” – pisze ZPP.

Prezes NFZ podkreślił, że szpitale powiatowe są jedyną grupą szpitali, które się konsolidowały i dzięki temu są partnerem do rozmów. Podziękował za takie działania, ponieważ ich efektem są materiały przygotowane przez Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, obrazujące rzetelnie sytuację finansową szpitali powiatowych. Takich danych w stosunku do innych grup szpitali resort nie otrzymał.
Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania było stwierdzanie zgonów. Od dawna przedstawiciele samorządów zabiegali o przygotowanie nowej regulacji w tym zakresie, gdyż ta, która obecnie obowiązuje pochodzi z roku 1959 i odbiega od realiów. Przedstawiciele powiatów z zadowoleniem przyjęli informację, że 25 marca br. taki projekt został przygotowany przez resort zdrowia.

Mówiono ponadto o problemie pełnienia dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne. Chodzi o regulację lokowania i finansowania nocnych dyżurów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że pracuje nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi i w najbliższym czasie przedstawi propozycje rozwiązań.

Podczas spotkania ustalono, że takie spotkania, jak to, będą się kontynuowane w niezmienionym składzie, który tworzą przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i Związku Powiatów Polskich.

Komentarz Andrzej Płonki, prezesa Związku Powiatów Polskich:

"Kwestie ochrony zdrowia są mi szczególnie bliskie, ponieważ zanim zostałem Prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich, jako wiceprezes aktywnie zajmowałem się ochroną zdrowia, przewodnicząc zespołowi tematycznemu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Teraz, w tak trudnej dla szpitali powiatowych sytuacji, zabiegałam o spotkanie z przedstawicielami resortu zdrowia, aby dyskutować o możliwościach jej poprawy. Jestem zadowolony, że do takiego spotkania doszło. Jako strona samorządowa byliśmy do niego dobrze merytorycznie przygotowani. Przedstawiliśmy konkretną analizę i dane, które z pewnością będą pomocne Ministerstwu. Widzę także pewną wolę dialogu po stronie rządowej. Prezes NFZ dostrzega konieczność poprawy sytuacji, w jakiej znalazły się szpitale powiatowe w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że praca, która rozpoczęła się na tym spotkaniu będzie również konstruktywnie kontynowania na kolejnych spotkaniach. Jako prezes Zarządu ZPP deklaruję obecność i dalsze zaangażowanie".

jmk/

Na podstawie: Związek Powiatów Polskich
TAGI: ZDROWIE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25