facebook RSS # #

25.04.2018 18:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-13 09:19       aktualizacja: 2017-03-13 09:19       PRZEGLĄD PRASY
  A A A

Wizja stolicy. Nowe pomysły na Warszawę

Wizja stolicy. Nowe pomysły na Warszawę
Fot. Fotolia
Centralizacja lub większa niezależność dzielnic - tak różne są koncepcje zmiany ustroju stolicy - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".

Niemal jednocześnie, kiedy Jacek Sasin (PiS) zaproponował powołanie obligatoryjnego związku metropolitarnego pod nazwą miasto stołeczne Warszawa z wybieranym przez wszystkie gminy burmistrzem stolicy, pojawiły się także inne pomysły zmian ustrojowych w stolicy.

Partia Polska Razem Zjednoczona Prawica zaproponowała centralizację władzy w Warszawie polegającą m.in. na likwidacji rad dzielnic. Polska Razem proponuje także zmniejszenie liczby radnych i proporcjonalną reprezentację dzielnic w radzie miasta, aktywizację lokalnej społeczności w radach osiedli i w radach mieszkańców (np. poprzez zwiększenie puli pieniędzy na budżety obywatelskie), które pełniłyby funkcję opiniodawczą.

Innego zdania co do potrzebnych zmian są bezpartyjni warszawscy radni i lokalne stowarzyszenia. Proponują stworzenie nowej podstawowej jednostki samorządowej - dzielnicy wielkomiejskiej - która miałaby stałe kompetencje, ale część zadań przekazywałaby Warszawie, jako ustawowemu związkowi dzielnic.

Samorządowcy chcą, żeby dzielnice były traktowane jak gminy, a miasto jak powiat przy rozdzielaniu PIT i CIT. Dzielnice miałyby przekazywać miastu odpowiedni odsetek budżetu na zadania własne i fundusz redystrybucyjny, by biedniejsze dzielnice otrzymały dodatkowe pieniądze.

Burmistrzowie każdej z dzielnic byliby wybierani na cztery lata w wyborach bezpośrednich na nie więcej niż dwie kadencje. Chcieliby także, aby wyraźnie rozdzielono kompetencje dzielnic i Warszawy (np. dzielnicom podlegałyby przychodnie, a miastu szpitale).

Proponują także nową ordynację wyborczą do rad dzielnic - tzw. pojedynczego głosu przechodniego, czyli możliwości wyboru kilku kandydatów: od najmniej do najbardziej pożądanego.

Inicjator akcji Stop Janosikowe, wiceprezes BBI Development Rafał Szczepański proponuje utworzenie funduszy dzielnicowych na wzór funduszy sołeckich - ale tylko w niektórych gminach. Co roku taką decyzję miałby podejmować minister finansów przy uwzględnieniu m.in. sytuacji finansowej gminy oraz zakresu zadań, jaki przekazuje ona dzielnicom. Dzielnice starałyby się o dofinansowanie w formie konkursu.

Gmina otrzymałaby z budżetu państwa dotację celową do 50 proc. wydatków na dofinansowanie dzielnic. Trwają prace nad założeniami legislacyjnymi pomysłu Szczepańskiego, które będą konsultowane z organizacjami samorządowymi, a po debacie powstanie projekt ustawy.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mao/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25