facebook RSS # #

21.10.2019 23:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-18 12:26       aktualizacja: 2019-09-18 12:29       PRZEGLĄD PRASY
  A A A

Z mocy prawa, ale. 300 zł dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli

Z mocy prawa, ale. 300 zł dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli
Fot. PAP/D. Delmanowicz
300 zł dla wychowawcy klasy przysługuje z mocy prawa – wskazuje Małopolski Urząd Wojewódzki. Niezbędne jest dostosowanie regulacji regulaminu wynagradzania nauczycieli – podkreśla Śląski Urząd Wojewódzki.

Od początku września tego roku minimalna wysokość dodatku dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, wynosi 300 zł. Taką regulację wprowadzono do Karty nauczyciela, realizując kwietniowe porozumienie rządu z oświatową „Solidarnością”. Zapytaliśmy w urzędach wojewódzkich, czy w związku z tymi nowymi przepisami konieczne jest przyjęcie nowej uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

„Jak wynika z treści przywołanego przepisu, dodatek dla nauczyciela z tytułu sprawowanej funkcji wychowawcy klasy przysługuje z mocy prawa w wysokości co najmniej 300 zł. Rada, uchwalając regulamin wynagradzania, może określić ten dodatek w innej, tj. wyższej, wysokości” – wskazuje dr Joanna Paździo z Biura Wojewody Małopolskiego.

Jak podaje, od dnia ogłoszenia ustawy do wtorku wojewodzie małopolskiemu przekazanych zostało ok. 45 uchwał w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli bądź jego zmiany.

„Każdemu nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania tej funkcji w wysokości co najmniej 300 złotych. Podstawę przyznania nauczycielowi dodatku do wynagrodzenia stanowi jednak regulamin wynagradzania nauczycieli przyjęty przez organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego zgodnie” – podkreśla z kolei Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego. „Tym samym, co do zasady, niezbędne jest dostosowanie regulacji regulaminu wynagradzania nauczycieli do nowego stanu prawnego” - zaznacza.

Dodaje, że dostosowanie takie nie będzie konieczne, jeśli dotychczasowy regulamin wynagradzania nauczycieli przewidywał dodatek dla wychowawców klas w wysokości co najmniej 300 złotych.

Na Śląsku uchwały dostosowujące regulaminy wynagradzania nauczycieli do art. 34a Karty nauczyciela podjęło około 25 gmin.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25