facebook RSS # #

20.01.2020 04:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-28 10:53       aktualizacja: 2019-11-28 11:00       PRZEGLĄD PRASY
  A A A

Rachunek za śmieci. Ministerstwo Klimatu: ustawa nie wymusza obniżenia opłat za śmieci dla marketów

Rachunek za śmieci. Ministerstwo Klimatu: ustawa nie wymusza obniżenia opłat za śmieci dla marketów
Fot. PAP/G.Michałowski
„Nie jest prawdą, że ustawa wymusza obniżenie opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, a więc takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza" – poinformował resort klimatu w odpowiedzi na zarzuty władz Warszawy, które zasugerowały, że mieszkańcy stolicy będą dopłacać do odbioru i zagospodarowania odpadów z lokali niezamieszkałych, np. supermarketów, bo ustawa wymusza obniżenie stawek dla przedsiębiorców

"Na wniosek ministra środowiska wprowadzono (w lipcu tego roku – PAP) do ustawy (tzw. śmieciowej) takie ograniczenia, które wręcz nakazują obniżyć wszystkim firmom stawki za śmieci, biurowcom, galeriom handlowym, wszystkim nieruchomościom niezamieszkałym" – powiedział w rozmowie z PAP wiceprezydent Michał Olszewski. W jego ocenie jedynym wyjątkiem są hotele, dla których zgodnie z ustawą można wprowadzić stawki za odbioru i zagospodarowania odpadów naliczane w zależności od ilości zużywanej wody.

Olszewski poinformował, że "dotychczas udział nieruchomości niezamieszkałych w kosztach systemu (odbioru i zagospodarowania odpadów – PAP) wynosił ponad 30 proc., a teraz będzie w wynosił tylko 14 proc.".

"Jest to tylko i wyłącznie z tego względu, że minister środowiska – na wniosek przedsiębiorców – zaproponował w nowelizacji z lipca takie rozwiązania, które u nas powodują konieczność obniżenia stawek. Nie dość, że koszty systemu wzrosły trzykrotnie, to my mieszkańcom musimy podwyższyć relatywnie jeszcze więcej, niż to wynikało z prostej kalkulacji" - oznajmił.

Wiceprezydent przyznał, że zaproponowane przez miasto stawki za odbiór nieczystości od mieszkańców są wysokie. "Jest tak z tego względu, że musieliśmy gdzieś zrekompensować ubytki z tego, co odeszło nam z nieruchomości niezamieszkałych" - wyjaśnił.

Dodał, że stawki, które bilansują system, to 94 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w przypadku zabudowy jednorodzinnej. "Natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej to jest 1,22 zł za metr kwadratowy lokalu do 60 mkw., a powyżej 60 mkw., każdy następny metr kwadratowy - 0,88 zł, a powyżej 120 mkw., każdy metr kwadratowy 0,56 zł" - poinformował.

PAP zwrócił się o wyjaśnienia zapisów ustawowych dotyczących naliczania stawek do Ministerstwa Klimatu. "Nie jest prawdą, że ustawa wymusza obniżenie opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, a więc takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza" – czytamy w informacji przekazanej przez departament komunikacji Ministerstwa Klimatu.

Resort wskazał, że "ustawa jedynie wskazuje maksymalną stawkę opłaty za dany pojemnik lub worek, w którym gromadzone są odpady komunalne". Wyjaśnił, że najwyższe stawki opłat są również określone dla nieruchomości zamieszkałych, tj. dla bloków i domków jednorodzinnych.

"Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a więc takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (...), nie muszą być w systemie gminnym (przystąpienie jest dobrowolne, na podstawie zgody właściciela). Jeżeli gmina nie gospodaruje odpadami z nieruchomości niezamieszkanych, ponieważ właściciel nie wyraził takiej zgody, nie ponosi żadnych kosztów. Natomiast, jeżeli w systemie znajdują się nieruchomości niezamieszkałe, to ich właściciele wnoszą odpowiednie opłaty do gminy" – napisało ministerstwo.

Odnosząc się do sposobu naliczania opłat dla mieszkańców, resort napisał: "Nie jest zrozumiałe, dlaczego władze Warszawy wybrały metodę od powierzchni lokalu, która (…) nie spełni swojego celu. Jeżeli władze Warszawy chcą zmienić metodę obliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych to właściwa, wiarygodna, miarodajna jest metoda od zużycia wody". (PAP)

wnk/ robs/ jann/ mp

 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-12-02 11:51:39
gmina pomorska: Serio???? " Jeżeli gmina nie gospodaruje odpadami z nieruchomości niezamieszkanych, ponieważ właściciel nie wyraził takiej zgody, nie ponosi żadnych kosztów. Natomiast, jeżeli w systemie znajdują się nieruchomości niezamieszkałe, to ich właściciele wnoszą odpowiednie opłaty do gminy"- odpowiednie czyli całkowicie zaniżone przez rząd! Po zastosowaniu nowych stawek za pojemniki dochód z niezamieszkałych w mojej gminie spadnie o 70% ( w tej chwili poj. 1100l- 110zł, poj. 60l.- 25zł)- po zmianach 1100l ma być 54zł, 60l ma być 2,95 zł ?!!!! Czy nikt tego nie liczył? Nikt się nie orientował z stawkach opłat za pojemniki na terenie gmin??? Kto pokryje te 70% braków? Mieszkańcy. Teraz większość gmin wykluczy niezamieszkałe z systemu, żeby się nie pogrążyć- a kto będzie kontrolował posiadanie umów przez przedsiębiorców??? Wójt- czyt. pracownik gminy? Kiedy? Między kontrolami kompostowników i prawidłowej segregacji odpadów? " wójt sprawuje kontrolę"- papier przyjmie wszystko, gorzej z tym, że pracownik cały czas ma dwie ręce;/
 
2019-12-02 08:21:52
dziara: Kolejne brednie najwyższego lotu. SZOK, że takie wypociny wyszły już z nowego ministerstwa. Tylko odpadowy okrągły stół może zapobiec obecnej patowej sytuacji. W przeciwnym razie cały system, co prawda od zawsze beznadziejny - ale sukcesywnie dobijany, padnie.
 
2019-12-01 21:35:34
urzędnik: za ustawą u.c.p.g: "rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które
za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 (nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady) 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności".
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1.693,00 zł.

Czyli maksymalne stawki za pojemnik dla odpadów zbieranych w sposób selektywny, mogą wynosić - w przypadku gdy podstawą ustalenia maksymalnej stawki jest pojemnik o pojemności 1100 litrów:
-pojemność 120 l – 5,91 zł,
-pojemność 240 l – 11,82 zł,
- pojemność 340l - 16,75 zł,
- pojemność 1100 l –54,18 zł,

- za worek 120 l - 16,93 zł

„Nie jest prawdą, że ustawa wymusza obniżenie opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, a więc takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza" ... nie no wcale a wcale nie obniża.
 
2019-11-29 09:58:06
Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica: Ministerstwo: "Nie jest prawdą, że ustawa wymusza obniżenie opłat dla nieruchomości niezamieszkałych". "(...) ustawa jedynie wskazuje maksymalną stawkę opłaty za dany pojemnik lub worek". Rzeczywiście, teoretycznie jeśli opłaty są niższe niż stawki maksymalne, to nie trzeba ich obniżać. Logiczne.

Tyle torii. W praktyce, w gminie Płużnica musimy jednak obniżyć stawki. Poniżej zestawienie opłat za 5 pojemników (zmieszane, plastik, papier, szkło, bioodpady):
- 60 l, obecna stawka: 30,00 zł, maksymalna: 14,78 zł,
- 120 l, obecna stawka: 40,00 zł, maksymalna: 29,55 zł,
- 240 l, obecna stawka: 70,00 zł, maksymalna: 59,10 zł,
- 1 100 l, obecna stawka: 275,00, maksymalna: 270,88 zł.
Ponadto dla pojemnika 20 000 l obecna stawka wynosiła: 2 000 zł, a maksymalna wynosi: 1 477,53 zł.

Łącznie przychody w związku z wprowadzeniem stawek maksymalnych spadną u nas o 19%.

Jest jeszcze jeden istotny problem. Przetarg na odbiór odpadów robiliśmy przed uchwaleniem nowej ustawy. Mamy umowę ryczałtową. Ustawa dała możliwość właścicielom nieruchomości niezamieszkałych wyjście z systemu gminnego. Jeżeli jakaś firma zrezygnuje, przychody nam spadną, a koszty pozostaną na dotychczasowym poziomie. Ryzyko dla gminy jest bardzo duże, gdyż opłaty firm stanowią aż 30% wpływów systemu.

I tak wygląda rzeczywistość samorządowa w Polsce. Rozwiązujemy jakiś problem, i gdy wszystko jest poukładane, rządzący krajem zmieniają przepisy i trzeba od nowa wszystko poukładać.
 
2019-11-29 08:01:05
om: To dlaczego ustawa umożliwia uzależnianie opłaty śmieciowej od metrażu lokalu/budynku, skoro ta metoda wg ministerstwa "nie spełnia swojego celu"?
Skoro właściwa, wiarygodna i miarodajna jest metoda "wodna", to czemu nie jest ona obowiązkowa?
Pomijam fakt, że dla przeciętnego "Kowalskiego" liczenie "od wody" zapewne jest najmniej zrozumiałe.
 
2019-11-29 07:54:03
smieci: Co to za bzdury ze strony Ministerstwa idą w eter i mącą ludziom w głowach, cyt. "Nie jest prawdą, że ustawa wymusza obniżenie opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, a więc takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza" Oczywiście, że wymusza!!! W każdym przypadku określona w ustawie stawka opłaty maksymalnej jest niższa niż koszty zagospodarowania odpadów w określonym pojemniku. Zatem określając nowe stawki opłaty gmina musi je obniżyć do poziomu stawki maksymalnej określonej w ustawie, gdyż w każdym przypadku dotychczasowe stawki były wyższe. Nie spotkałem takiej gminy, która miałaby dotychczas stawki za pojemnik niższe niż określiło to w ustawie Ministerstwo. Zapewne nie było to dziełem przypadku ani braku wiedzy, że pracownicy Ministerstwa zaproponowali takie stawki w projekcie ustawy. Znamiennym jest to, że akurat maksymalne stawki dla mieszkańców są wystarczająco wysokie. Na tyle wysokie, że obecne i prognozowane stawki opłaty mieszczą się w owych granicach. Wniosek nasuwa się oczywisty - określone lobby skutecznie zadbało o swoje. Wstyd !!!
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25