facebook RSS # #

26.05.2018 06:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-09 13:04       aktualizacja: 2017-02-09 16:12       REFORMA EDUKACJI
  A A A

Prace nad zmianami. Trwają konsultacje w sprawie finansowania zadań oświatowych

Prace nad zmianami. Trwają konsultacje w sprawie finansowania zadań oświatowych
Źródło: MEN
Ustalenie ogólnego sposobu kalkulacji łącznej kwoty subwencji oświatowej oraz zasady jej podziału – to tematy warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne dla ekspertów i samorządowców w sprawie koncepcji zmian finasowania zadań oświatowych.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy resortu edukacji oraz eksperci z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Głównym tematem rozmów było finansowanie oświaty samorządowej i niesamorządowej. Dyskutowano m.in. o strukturze wydatków na edukację, źródłach finansowania zadań oświatowych oraz ich podziale pomiędzy rządem, a samorządem terytorialnym. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, która forma finansowania jest najbardziej odpowiednia – subwencja oświatowa, dotacja celowa, czy dochody własne samorządów.

Podczas spotkania w Katowicach uczestnicy dyskutowali również o ustaleniu ogólnego sposobu kalkulacji łącznej kwoty subwencji oświatowej oraz zasadach jej podziału.

Rozmawiano także o zmianach w zakresie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z: wychowaniem przedszkolnym, sposobem finansowania uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz udzielaniem dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Dyskutowano również o nowych rozwiązaniach w zakresie zasad finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne).

Po przygotowaniu projektu ustawy o finansowaniu zadań ministerstwo planuje kolejne spotkania konsultacyjne.
W pracach nad koncepcją finansowania zadań oświatowych, w formie warsztatów konsultacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej biorą udział m. in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe, dyrektorzy i przedstawiciele przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych i kuratorów oświaty.

Źródło: MEN
jm/serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25