facebook RSS # #

26.05.2018 16:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-13 13:35       aktualizacja: 2017-02-13 13:37       REFORMA EDUKACJI
  A A A

Dyplom magistra. Rozporządzenie w sprawie zmian wymagań kwalifikacyjnych od nauczycieli

Dyplom magistra. Rozporządzenie w sprawie zmian wymagań kwalifikacyjnych od nauczycieli
Fot. Fotolia
Nauczyciele gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich - projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli trafił do konsultacji.

Dokument określa m. in. szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek oraz warunki uzyskania kwalifikacji do nauczania języków obcych.

Jak podkreśla resort edukacji, najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do zakresów ich kształcenia realizowanych w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

W projektowanym rozporządzeniu zmieniono wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych: w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz szkołach za granicą, a także w stosunku do wychowawców w szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną.

Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tych szkołach i placówkach będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, a nie - jak dotąd - legitymować się dyplomem co najmniej studiów pierwszego stopnia (w przypadku nauczycieli gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych)lub zakładu kształcenia nauczycieli (w przypadku nauczycieli i wychowawców w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz w przypadku wychowawców w szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną).

Analogiczne zmiany w zakresie wymaganego poziomu wykształcenia odnoszą się do wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli języków obcych, nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach specjalnych, pedagogów, logopedów, nauczycieli - doradców zawodowych, nauczycieli -terapeutów pedagogicznych i nauczycieli - wychowawców w świetlicach szkolnych i internatach.

Natomiast w przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu nie sformułowano wymogu wykształcenia na poziomie studiów magisterskich.

Rozporządzenie dostosowuje również wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli do nowej struktury szkolnictwa.

W stosunku do nauczycieli 8-letnich szkół podstawowych, 3-letnich szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół policealnych będą miały zastosowanie takie same przepisy, jakie zostały określone dla nauczycieli zatrudnionych w obecnie funkcjonujących szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach specjalnych i szkołach policealnych.
Z kolei w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w branżowych szkołach I i II stopnia stosować się będą takie same przepisy, jakie zostały określone dla nauczycieli zatrudnionych odpowiednio w zasadniczych szkołach zawodowych i 5-letnich technikach.

Analogicznie, jak w przypadku nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych, nauczycielami w szkołach branżowych I stopnia będą mogły być także osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia rozpoczęte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne.

Szczegóły w załączniku.

Źródło: MEN
Jm/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-17 16:17:44
Krystyna: Mam pytanie czy absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego wydz. Mat-Fiz-Chem /kier fizyka doświadczalna/ gdzie przrez 4 semestry wykładane były algebra wyższa, analiza matematyczna, geometria analityczna, posiadający tytuł magistra fizyki, ma uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej?
 
2017-02-16 18:24:08
OldestWoman: Jak przyjdzie dyrektorom likwidowanych gimnazjów wybierać kogo zwolnić, będą mieli mniej wątpliwości. W pierwszej kolejności zwolnią nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji - czytaj brak tytułu magistra. Licencjat nie będzie wystarczający. Ot i proste, nie reforma będzie przyczyną zwolnień a zbyt niskie kwalifikacje nauczycieli. Ta "zmiana" jest doprawdy kreatywna inaczej.
 
2017-02-16 13:06:43
tekela: A co z nauczycielem gimnazjum od 1.09.2017r. jeżeli nie ma mgr?
 
2017-02-14 07:19:44
Haurix: Po co jak gimnazjów ma nie być.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25