facebook RSS # #

23.06.2018 21:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-08 16:44       aktualizacja: 2017-03-08 14:50       REFORMA EDUKACJI
  A A A

Plany na piśmie. Szefowa MEN: w kwietniu opublikujemy harmonogram podwyżek dla nauczycieli

Plany na piśmie. Szefowa MEN: w kwietniu opublikujemy harmonogram podwyżek dla nauczycieli
Fot. M. Obara
Wynagrodzenia nauczycieli zostaną zwaloryzowane jeszcze w tym roku – zapowiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska skierowała do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty list, w którym wskazała najważniejsze działania mające wzmocnić system oświaty w 2017 r.

Szefowa MEN przypomniała o podpisanym w połowie lutego rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Od września programy nauczania przygotowane na jej bazie obejmą uczniów klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia.

Według Zalewskiej nowa podstawa programowa jest nowoczesna i zapewnia nauczycielowi dużo swobody. Nacisk położono w niej na możliwość pracy metodą projektu, naukę programowania i gry w szachy począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych, a także wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych.

Jak dodała, działania resortu nie kończą się na opublikowaniu rozporządzenia. Wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji wypracowano model doskonalenia nauczycieli. „Do końca czerwca eksperci będą szkolić nauczycieli ze zmienionej podstawy programowej. Dodatkowo w najbliższym czasie do szkół trafi pakiet materiałów dotyczący podstawy programowej z komentarzem eksperckim” – zapowiedziała.

Minister poinformowała, że ramach opublikowanych ustaw oświatowych trwają prace związane z kolejnymi rozporządzeniami obejmującymi szczegółowe zapisy dotyczące zmian w systemie edukacji. Wśród najważniejszych można wymienić m.in. ramowy plan nauczania dla publicznych szkół, szczegółową organizację publicznych szkół i przedszkoli, udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Wśród priorytetów resortu szefowa MEN wymieniła wspólne działania z Ministerstwem Cyfryzacji na rzecz zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu w każdej szkole. „Jestem przekonana, że możliwość wykorzystania nowych technologii, w tym m.in. aktywnych tablic, w znaczący sposób poprawi jakość Państwa pracy” – zaznaczyła.

Zalewska zapowiedziała również, że w tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, dokonana zostanie waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli. Harmonogram podwyżek pojawi się w kwietniu.

Obecnie resort podsumowuje spotkania konsultacyjne dotyczące zmian w zakresie finansowania zadań oświatowych i analizuje wnioski. Minister podkreśliła, że efektem tych prac będzie przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu oświaty.

W liście podkreślono również, że zgodnie z szacunkami resortu koszty zmian w ciągu dwóch najbliższych lat wyniosą ok. 900 mln zł. „Zagwarantowaliśmy te środki w subwencji oświatowej i finansowanie na kolejne lata. Jednocześnie od 2017 r. subwencją oświatową w kwocie 4,3 tys. zł średnio na dziecko objęliśmy sześciolatki w przedszkolach. Na ten cel z budżetu przeznaczono kwotę 1,4 mld zł” – wyjaśniła Zalewska.

Jak wskazała, wysokość subwencji dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy w 2017 r. wynosi ok. 300 mln zł. Dodatkowo resort planuje corocznie pieniądze na te zadania z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej (czytaj: Sposób dzielenia. MEN przedstawiło kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy oświatowej na 2017 r).

Ponadto szefowa resortu edukacji przypomniała, że do końca marca samorządy mają czas na przedstawienie nowej sieci szkół (czytaj: Sprawdź, ile czasu zostało jst na zaplanowanie nowej sieci szkół). W sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego mogą korzystać z pomocy kuratorów oświaty i powołanych przez nich regionalnych zespołów koordynacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat reformy można uzyskać pod adresem: www.reformaedukacji.men.gov.pl.

Źródło: MEN
dap/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-09 07:50:49
mireko66: Zgodnie z art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

Ustawa budżetowa została opublikowana 17 stycznia 2017 r. w Dz. U. poz. 108.

Nie zostało już dużo czasu na podpisanie rozporządzenia oraz realizację waloryzacji wynagrodzeń dla nauczycieli.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25