facebook RSS # #

22.04.2018 16:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-19 15:39       aktualizacja: 2017-04-19 15:45       REFORMA EDUKACJI
  A A A

Przelew pod lupą. Skarbnik może skontrolować konto szkoły

Przelew pod lupą. Skarbnik może skontrolować konto szkoły
Fot. Fotolia
Skarbnik gminy, organu prowadzącego placówkę oświatową, może mieć dostęp do operacji finansowych dokonywanych na kontach tych placówek.

Jak podkreśla Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Prawo oświatowe uprawnia samorządy do kontroli działalności placówki w powyższym zakresie.

Nadzorowi podlega w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Jak zaznacza GIODO, do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

„Administrator danych, czyli podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych (np. szkoła, placówka oświatowa, urząd gminy), ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym m.in. za ich udostępnienie osobom nieupoważnionym”- podkreśla GIODO.

Administrator danych powinien nadać upoważnienie do przetwarzania danych jedynie tym osobom, które w ramach wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych mają dostęp do danych osobowych.

W upoważnieniu powinny być określone: nazwa (nazwisko) i adres administratora danych, data nadania i, jeżeli upoważnienie jest przyznawane na czas określony, ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Źródło: MEN
jma
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-04-19 18:18:51
Monia: U nas w gminie skarbniczka nie interesuje się tym co dzieje się w jej pionie (pod jej nadzorem-o ile można o takim w ogóle mówić-przez wiele lat dochodziło do przedawnień zobowiązań i powstania dużych strat dla gminy, bo sporządzając i podpisując sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, w których wykazane były należności, dochody wykonane, należności pozostałe do zapłaty, czy zaległości nie wnikała co składa się na ich strukturę-jakiego rodzaju i okresu dotyczą, a przed szefem i RIO infantylnie się tłumaczyła, że nie wiedziała co się pod nią dzieje, bo zbierała zapewnienia-i na tym w zasadzie jej nadzór się kończył), a co dopiero w jednostkach podległych. Jak mówi się o wysokim wynagrodzeniu za wysoką odpowiedzialność za nadzór nad wykonaniem budżetu, to ona zawsze pierwsza krzyczy, że powinna mieć największe, a jak dochodzi do odpowiedzialności za nadzór (a raczej jego brak), to przerzuca ja na podległych jej pracowników, o znacznie niższych dochodach.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25