facebook RSS # #

19.06.2018 04:42

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-19 15:19       aktualizacja: 2017-04-25 08:42       REFORMA EDUKACJI
  A A A

Rozwiąż test. Publikujemy arkusz egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie

Rozwiąż test. Publikujemy arkusz egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Kto sprawuje władzę uchwałodawczą na terenie województwa – z tym pytanie zmierzyli się gimnazjaliści podczas egzaminu z wiedzy humanistycznej.

Test z historii i wiedzy o społeczeństwie był pierwszym z dwóch, jakie składają się na egzamin z wiedzy humanistycznej, do którego przystąpili uczniowie klas trzecich gimnazjów. Na rozwiązanie zadań mieli 60 minut (dyslektycy mogli rozwiązywać je 20 minut dłużej).

Test zawierał 20 zadań historii i pięć pytań z WOS. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

Na tegorocznym egzaminie uczniowie, w oparciu o fragment ustawy o samorządzie województwa, mieli odpowiedzieć na pytanie testowe dotyczące tego, kto sprawuje władzę uchwałodawczą na terenie województwa.

Oto pełna treść pytania:

Tekst do zadania 23.

Ustawa o samorządzie województwa (fragment)

Art. 16.1. Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.
Art. 31.1. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.
2. W skład zarządu województwa wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący.
Art. 78.1. Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda.

Zadanie 23

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Władzę uchwałodawczą na terenie województwa sprawuje:

A. wojewoda.
B. sejmik województwa.
C. zarząd województwa.
D. marszałek województwa.

Oprócz tego wśród zadań z wiedzy o społeczeństwie znalazły się pytania dotyczące m.in. różnic miedzy demokracją bezpośrednią a demokracją pośrednią, mniejszości narodowych i etnicznych i oraz zjawiska szarej strefy w gospodarce.

Zadania z historii odnosiły się m.in. fragmentów "Dziejów polskich" Jana Długosza i "Kroniki polskiej" Galla Anonima (trzeba było przypisać odpowiednie fragmenty poszczególnym władcom z dynastii Piastów) czy fragmentu przysięgi złożonej przez Tadeusza Kościuszkę w 1794 r. na Rynku Głównym w Krakowie (w arkuszu nie było podana informacja co to jest za fragment, uczniowie z samej treści mieli wyciągnąć wniosek, jakiego wydarzenia historycznego ono dotyczy).

Korzystając z zamieszczonych w arkuszu map historycznych uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące podziału państwa Franków po traktacie w Verdun, ziem wchodzących w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów w II połowie XVII wieku oraz kształtu sieci kolejowej w zaborze rosyjskim i zaborze pruskim.

Część zadań odnosiła się do zamieszczonych zdjęć przedstawiających m.in. Partenon w Atenach, Koloseum i Łuk Konstantyna Wielkiego w Rzymie, Biały Domek w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Arkusz testu z historii i wiedzy o społeczeństwie w załączniku.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny
jma/
ZAŁĄCZNIKI: Źródło: CKE
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25