facebook RSS # #

18.06.2018 02:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-02 16:07       aktualizacja: 2017-06-05 09:26       REFORMA EDUKACJI
  A A A

Środki na zmiany. MEN informuje o dofinansowaniu samorządów w związku z reformą oświaty

Środki na zmiany. MEN informuje o dofinansowaniu samorządów w związku z reformą oświaty
Fot. Fotolia
Poziom finansowania jest wystarczający, aby pokryć koszty związane z reformą oświaty i bieżące wydatki na edukacje w nowym ustroju – podkreśla resort edukacji.

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęła interpelacja posłów z Platformy Obywatelskiej (Paweł Papke, Anna Wasilewska, Piotr Cieśliński) w sprawie dofinansowania samorządów w związku z reformą oświaty.

Parlamentarzyści zwrócili się m. in. z pytaniem kiedy resort edukacji „zamierza wspomóc samorządy i w jakiej rzeczywistej kwocie, by szkoły mogły przygotować się w tak krótkim czasie do reformy, w oparciu o wnioskowane przez nich środki finansowe”.

W odpowiedzi Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej podkreśliła, że poziom finansowania jest wystarczający, aby pokryć koszty związane z reformą oświaty i bieżące wydatki na edukacje w nowym ustroju.

Jak zaznaczyła, w ustawie budżetowej na rok 2017 przewidziano dwa potencjalne źródła finansowania modernizacji infrastruktury szkolnej.

Pierwsza z nich dotyczy rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej w części 83 poz. 45 środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w ramach której zaplanowano 120 mln zł na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Aby pozyskać środki, wojewoda musi wystąpić do ministra finansów z wnioskiem o dotację związaną z dofinansowaniem kosztów budowy.

Druga to rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie ponad 228 mln. zł (środki na zadania nieprzewidziane na etapie planowania).

Jak zaznaczyła sekretarz stanu w MEN, środki można pozyskać poprzez wystąpienie wojewody do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie dofinansowania (w przypadku środków w wysokości do 10 mln zł) lub do ministra finansów, zawiadamiając również PRM (w przypadku środków w wysokości do 2 mln zł).

Sekretarz stanu w MEN podkreśliła, że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych.

„Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie mogą być udzielane do 50 proc. planowanych wydatków na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej” – czytamy w odpowiedzi MEN na interpelację poselską.

Machałek zaznaczyła, że możliwe są również do wykorzystania są środki, zarówno w części oświatowej subwencji ogólnej (przy założeniu jej podobnego udziału w wydatkach bieżących jednostek samorządu terytorialnego objętych subwencją), jak i wynikające ze zmniejszonego finansowania dowożenia uczniów oraz zmniejszonych wydatków w przeliczeniu na ucznia w liceach ogólnokształcących.

„W roku 2017 jest to 313 mln zł, w roku 2018 – 148 mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł. Środki te mogą zostać wykorzystane na dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne” – informuje Machałek.

MEN zaznacza, że faktyczne koszty przekształcania szkół i dostosowywania ich do nowego ustroju będą zależeć od decyzji podejmowanych przez poszczególne JST.

„Samorządy mogą dostosować strategie postępowania do swojej indywidualnej organizacji sieci szkół oraz do lokalnej polityki oświatowej. Duży zakres rozwiązań daje samorządom wybór i możliwości dostosowania sieci szkół do nowego ustroju w sposób jak najmniej uciążliwy i najmniej kosztowny” – podkreśliła.

Sekretarz stanu wskazała także, że na realizację wychowania przedszkolnego samorządy otrzymują z budżetu państwa wsparcie – w formie dotacji celowej - tzw. dotację przedszkolną (w roku 2017 kwota dotacji na dziecko wynosi 1338 zł).

Natomiast dzieci w wieku 6 lat i powyżej są finansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej - średnio na jedno dziecko została naliczona kwota ok. 4,3 tys. zł.
 
jma/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-06-05 07:33:44
mireko66: Ostatnie zdanie - na dziecko 6-letnie to kwota ok. 4 300 zł, bo 4,3 zł to trochę za mało.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25