facebook RSS # #

24.06.2018 13:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-12 15:55       aktualizacja: 2017-07-12 15:58       REFORMA EDUKACJI
  A A A

Na boiskach gra. Obiekty przy szkołach są wykorzystywane zgodnie z potrzebami uczniów i mieszkańców

Na boiskach gra. Obiekty przy szkołach są wykorzystywane zgodnie z potrzebami uczniów i mieszkańców
Fot. Fotolia
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych co druga godzina zajęć WF-u odbywała się na boiskach przyszkolnych – informuje NIK

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK w pomorskich gminach (Sopot, Gdynia, Żukowo oraz Linia), boiska przyszkolne były wykorzystywane efektywnie i dostępne dla lokalnej społeczności.
 
W sprawdzonych placówkach nie określono jednolitych zasad korzystania przez mieszkańców z tych obiektów po godzinach lekcyjnych. Samorządy, kierując się zasadą ogólnodostępności boisk oraz uwzględnienia zarówno potrzeb szkoły, jak i wspólnoty samorządowej, dyrektorom szkół pozostawiły określenie zasad korzystania z nich, w tym dostępności obiektów (czas otwarcia, warunki przebywania osób niebędących uczniami szkoły) oraz zasady bezpiecznego korzystania.

NIK wskazuje, że skontrolowane szkoły wykorzystywały boiska w sposób efektywny. Średnio co druga godzina zajęć wychowania fizycznego w tygodniu odbywała się na obiektach przyszkolnych (ze względu na warunki atmosferyczne głównie w miesiącach: wrzesień, październik, kwiecień, maj i czerwiec).

We wszystkich kontrolowanych gminach, zatrudniano animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiektach. Ponadto w okresie objętym kontrolą na boiskach przyszkolnych odbyły się łącznie 64 wydarzenia sportowe i festyny współorganizowane przez gminy.

Jak wynika z przeprowadzonej kontroli, gminy jako organy prowadzące kontrolowane placówki posiadały informacje o warunkach udostępniania boisk przyszkolnych oraz o ich stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa.
„Dyrektorzy szkół zapewnili właściwy stan tych obiektów oraz wywiązywali się z obowiązku przeprowadzania, okresowych kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z boisk” – czytamy w komunikacie wydanym przez Izbę.

Na terenie kontrolowanych gmin funkcjonowało 89 szkół dysponujących łącznie 144 boiskami przyszkolnymi. W latach 2010-2016 wybudowano tam bądź zmodernizowano 33 boiska oraz wyremontowano 12 obiektów. Z powodu niezadowalającego stanu technicznego bądź likwidacji placówek nie użytkowano ośmiu boisk przy siedmiu szkołach, a 83 boiska funkcjonujące przy 50 placówkach przeznaczono do remontu.

jma/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25